LocateCoord

Production is updating user and revision database tables causing replication lag
On December 13, many ToolForge tools stopped working as user tables are eliminated.
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 24 September 2018 at 12:06 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
11.45920108.8987adm2ndVNKhu công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước
11.45920108.8987adm2ndVNThuận Nam
11.60583109.0233adm3rdVNKhánh Hải (thị trấn)
11.58139108.9933adm3rdVNĐài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm
11.56306108.9906adm3rdVNKinh Dinh, Phan Rang - Tháp Chàm
11.55778108.9928adm3rdVNTấn Tài, Phan Rang - Tháp Chàm
11.60639109.0564adm3rdVNTri Hải, Ninh Hải
11.58861108.9397adm3rdVNBảo An (phường)
11.58139108.9933adm3rdVNTrường Tiểu học Đài Sơn
11.58361108.9708adm3rdVNPhước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm
11.60972108.9956adm3rdVNCụm công nghiệp Thành Hải
11.60972108.9956adm3rdVNThành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm
11.63194108.9969adm3rdVNHộ Hải, Ninh Hải
11.52028108.8669adm3rdVNPhước Hữu, Ninh Phước
11.64472108.9072adm3rdVNNhơn Sơn, Ninh Sơn
11.57556108.9864adm3rdVNPhủ Hà
11.64472108.9072VNNha Hố
11.59811108.9500Ga Tháp Chàm
11.55778108.9928adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Tấn Tài
11.56306108.9906adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Kinh Dinh
11.58361108.9708adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Phước Mỹ
11.59972108.9458Tháp Pô Klông-Giarai
11.61667108.9500airportVNSân bay Thành Sơn
11.56556108.9903adm1stVNNinh Thuận
11.52581108.9266adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Ninh Phước
11.52581108.9266adm2ndVNNinh Phước
11.60183108.9443cityTháp Po Klong Garai
11.68500109.0792adm3rdVNPhương Hải, Ninh Hải
11.77306109.1233adm3rdVNCông Hải, Thuận Bắc
11.74917109.0103adm3rdVNPhước Kháng, Thuận Bắc
11.35278108.9017adm3rdVNPhước Diêm, Thuận Nam
11.40750108.9686adm3rdVNPhước Dinh, Thuận Nam
11.56528108.9972cityVNủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
11.56528108.9972cityVNPhan Rang - Tháp Chàm
11.58968109.0335adm2ndVNUBND Huyện Ninh Hải
11.58968109.0335adm2ndVNNinh Hải
11.71539109.0599adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Thuận Bắc
11.71539109.0599adm2ndVNThuận Bắc
11.71667109.2028Vịnh Vĩnh Hy
11.77913109.2126Đảo Bình Hưng
11.67646109.0360cityTháp Hòa Lai
11.78556108.8831adm3rdVNPhước Chính, Bác Ái
11.64472108.9072VNĐập Nha Trinh
11.77379108.7858adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Ninh Sơn
11.77379108.7858adm2ndVNNinh Sơn

Interaction