LocateCoord

Production is updating user and revision database tables causing replication lag
On December 13, many ToolForge tools stopped working as user tables are eliminated.
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 25 September 2018 at 12:20 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
11.98139109.1528adm3rdVNCam An Nam
11.99722109.1856adm3rdVNCam Nghĩa, Cam Ranh
11.96778109.1778adm3rdVNCam Phúc Bắc
11.93917109.1733adm3rdVNCam Phúc Nam
11.45920108.8987adm2ndVNKhu công nghiệp Phước Nam, xã Phước Nam, huyện Ninh Phước
11.45920108.8987adm2ndVNThuận Nam
11.60583109.0233adm3rdVNKhánh Hải (thị trấn)
11.58139108.9933adm3rdVNĐài Sơn, Phan Rang - Tháp Chàm
11.56306108.9906adm3rdVNKinh Dinh, Phan Rang - Tháp Chàm
11.55778108.9928adm3rdVNTấn Tài, Phan Rang - Tháp Chàm
11.60639109.0564adm3rdVNTri Hải, Ninh Hải
11.58861108.9397adm3rdVNBảo An (phường)
11.58139108.9933adm3rdVNTrường Tiểu học Đài Sơn
11.58361108.9708adm3rdVNPhước Mỹ, Phan Rang - Tháp Chàm
11.60972108.9956adm3rdVNCụm công nghiệp Thành Hải
11.60972108.9956adm3rdVNThành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm
11.63194108.9969adm3rdVNHộ Hải, Ninh Hải
11.52028108.8669adm3rdVNPhước Hữu, Ninh Phước
11.64472108.9072adm3rdVNNhơn Sơn, Ninh Sơn
11.60028108.6536adm3rdVNMa Nới, Ninh Sơn
11.57556108.9864adm3rdVNPhủ Hà
11.64472108.9072VNNha Hố
11.59811108.9500Ga Tháp Chàm
11.55778108.9928adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Tấn Tài
11.56306108.9906adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Kinh Dinh
11.58361108.9708adm3rdVNủy ban nhân dân Phường Phước Mỹ
11.59972108.9458Tháp Pô Klông-Giarai
11.61667108.9500airportVNSân bay Thành Sơn
11.56556108.9903adm1stVNNinh Thuận
11.52581108.9266adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Ninh Phước
11.52581108.9266adm2ndVNNinh Phước
11.60183108.9443cityTháp Po Klong Garai
11.49444108.7531adm3rdVNPhước Hà, Thuận Nam
11.19417108.6858adm3rdVNBình Thạnh, Tuy Phong
11.20194108.6286adm3rdVNChí Công
11.21111108.5794adm3rdVNHòa Minh, Tuy Phong
11.33389108.5517adm3rdVNPhan Điền
11.45861108.6706adm3rdVNPhan Dũng (xã)
11.25722108.5694adm3rdVNPhan Hòa
11.30694108.6194adm3rdVNPhong Phú, Tuy Phong
11.29000108.6878adm3rdVNPhú Lạc, Tuy Phong
11.25222108.7375adm3rdVNPhước Thể
11.32778108.7478adm3rdVNVĩnh Hảo, Tuy Phong
11.33139108.7886adm3rdVNVĩnh Tân, Tuy Phong
11.21750108.7139adm3rdVNLiên Hương, Tuy Phong
11.21750108.7139adm3rdVNPhan Rí Cửa
11.68500109.0792adm3rdVNPhương Hải, Ninh Hải
11.77306109.1233adm3rdVNCông Hải, Thuận Bắc
11.81750109.0406adm3rdVNPhước Chiến, Thuận Bắc
11.74917109.0103adm3rdVNPhước Kháng, Thuận Bắc
11.99000108.9781adm3rdVNBa Cụm Bắc
11.91611109.1189adm3rdVNBa Ngòi
12.00639109.0956adm3rdVNCam An Bắc
11.90472109.1478adm3rdVNCam Linh
11.93222109.1381adm3rdVNCam Lộc
11.91389109.1406adm3rdVNCam Lợi
11.93417109.1614adm3rdVNCam Phú
11.93639109.0739adm3rdVNCam Phước Đông
11.99472109.0519adm3rdVNCam Phước Tây
11.98139109.1528adm3rdVNCam Thành Nam
11.85722109.1081adm3rdVNCam Thịnh Đông
11.87306109.0725adm3rdVNCam Thịnh Tây
11.91722109.1531adm3rdVNCam Thuận
11.92713109.1612cityVNCam Ranh
11.78250108.6100adm3rdVNLạc Xuân
11.68639108.5933adm3rdVNPró
11.80722108.5467adm2ndVNĐơn Dương, Lâm Đồng
11.72444108.6033adm3rdVNKa Đô
11.80922108.5776landmarkVNĐan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương
11.80922108.5776landmarkVNHội Dòng Xitô Thánh Gia
11.35278108.9017adm3rdVNPhước Diêm, Thuận Nam
11.40750108.9686adm3rdVNPhước Dinh, Thuận Nam
11.84028109.2367adm3rdVNCam Bình
11.83768109.2402Bình Ba (đảo)
11.56528108.9972cityVNủy ban nhân dân Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
11.56528108.9972cityVNPhan Rang - Tháp Chàm
11.58968109.0335adm2ndVNUBND Huyện Ninh Hải
11.58968109.0335adm2ndVNNinh Hải
11.71539109.0599adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Thuận Bắc
11.71539109.0599adm2ndVNThuận Bắc
11.71667109.2028Vịnh Vĩnh Hy
11.77913109.2126Đảo Bình Hưng
11.67646109.0360cityTháp Hòa Lai
12.00167109.2233adm3rdVNCam Hải Đông
12.00167109.2233adm3rdVNCam Đức
11.81028108.7536adm3rdVNTân Sơn (thị trấn)
11.78556108.8831adm3rdVNPhước Chính, Bác Ái
11.94333108.9508adm3rdVNBa Cụm Nam
11.64472108.9072VNĐập Nha Trinh
11.83923108.9034adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Bác Ái
11.83923108.9034adm2ndVNBác Ái
11.77379108.7858adm2ndVNủy ban nhân dân Huyện Ninh Sơn
11.77379108.7858adm2ndVNNinh Sơn
12.00580108.9446adm3rdVNTô Hạp
11.84833109.1675adm3rdVNCam Lập
11.99806109.2194airportdisplay=inline.tiVNSân bay quốc tế Cam Ranh

Interaction