LocateCoord

Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 23 January 2019 at 12:45 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
11.32361106.1606adm3rdVNBàu Năng
11.33528106.1492adm3rdVNNinh Thạnh
11.45250106.1642adm3rdVNTân Hưng, Tân Châu
11.37500106.0483adm3rdVNĐồng Khởi
11.31944106.1178adm3rdVNHiệp Ninh
11.28556106.1056adm3rdVNHiệp Tân, Hòa Thành
11.29278106.1228adm3rdVNHòa Thành (thị trấn)
11.29056106.1428adm3rdVNLong Thành Bắc
11.42806106.0589adm3rdVNTrà Vong
11.30278106.1150adm3rdVNPhường 4, thành phố Tây Ninh
11.31111106.0922adm3rdVNPhường 2, thành phố Tây Ninh
11.32028106.0897adm3rdVNPhường 1, thành phố Tây Ninh
11.31278106.1042adm3rdVNPhường 3, thành phố Tây Ninh
11.37000106.0867adm3rdVNBình Minh, thành phố Tây Ninh
11.36056106.1369adm3rdVNNinh Sơn, thành phố Tây Ninh
11.39778106.1164adm3rdVNTân Bình, thành phố Tây Ninh
11.40278106.1472adm3rdVNThạnh Tân, thành phố Tây Ninh
11.33722106.0472adm3rdVNThái Bình, Châu Thành
11.36778106.1189cityVNTây Ninh (thành phố)
11.30375106.1337landmarkFRTòa Thánh Tây Ninh
11.30384106.1301landmarkVNPhạm Công Tắc
11.30382106.1340landmarkVNLê Văn Trung (Quyền Giáo Tông)
11.34806106.2031adm3rdVNPhan, Dương Minh Châu
11.36779106.1190adm1stVNTây Ninh
11.29639106.2083adm3rdVNXã Chà Là
11.33639106.1700adm2ndVNHòa Thành
11.36667106.1667mountainVNNúi Bà Đen

Interaction