LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 26 May 2019 at 10:42 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
44.0259420.45511cityКућа народног хероја Драгана Јевтића
43.4811120.47361Корисник:Милош/Краљево
43.3780619.27972cityБушње
43.3866719.40389cityЦрни Врх (Пљевља)
43.3526719.31700cityЖидовици
43.3553319.44000cityСлатина (Пљевља)
43.3568319.39233cityЦрљенице
43.3400019.36850cityПотрлица
43.3743319.32183cityРудница (Пљевља)
43.3531019.80110cityМеђани (Пријепоље)
43.3595019.78333cityБискупићи (Пријепоље)
43.3513319.35250cityПљевља
43.3508319.51783cityЈабука (Пријепоље)
43.3761020.15390cityЕрчеге
43.3036119.31583cityБоровица
43.3173319.32483cityЗабрђе (Пљевља)
43.3353319.30667cityКомине
43.3180019.28433cityПауче
43.3200019.34639cityГрево
43.3041719.28500cityПотпеће (Пљевља)
43.3230019.30400cityЗбљево
43.3047219.34417cityЗеница (Пљевља)
43.3100019.30667cityЉуће
43.3185019.32100cityМељак (Пљевља)
43.3055619.26917cityЛађана
43.3161119.36333cityМрзовићи
43.3030019.37617cityРабитље
43.3319019.84720cityАљиновићи
43.3166719.63333cityВиницка (Пријепоље)
43.3093319.78600cityМилошев До
43.2941719.28583cityВрбица (Пљевља)
43.2877819.35083cityБошчиновићи
43.2891719.32217cityШумани
43.2556720.22500cityГолубан (Сјеница)
43.2851720.25100cityШаре (Сјеница)
43.3333320.28333landmarkПарк природе Голија
43.2900020.32200waterbodyГолија (Србија)
43.3058020.43280cityПлешин
43.3528020.16580cityМедовине
43.4348319.70317cityКараула (Пријепоље)
43.4205020.32033cityБела Стена (Рашка)
43.4343320.18900cityКовиље (Ивањица)
43.4181719.48517waterbodyЈабука (висораван)
43.4208320.37417cityДевићи
43.4088919.79250waterbodyЗлатар (планина)
43.4066720.13500cityБалићи (Пријепоље)
43.3944020.13720cityВасиљевићи (Ивањица)
43.3958020.30970cityДајићи
43.3833320.41667cityКоритник (Ивањица)
43.4106020.13390cityСмиљевац (Ивањица)
43.2535019.35383cityАлићи (Пљевља)
43.2533319.37017cityВилићи
43.2716719.40683cityДубочица (Пљевља)
43.2408319.45639cityЉутићи (Пљевља)
43.2908319.51750cityОбарде
43.5048319.30133waterbodyЈаворје (планина)
43.8477819.46583cityBAНационални парк Тара
43.8398319.42762cityBAПарк природе Шарган — Мокра Гора
43.6748119.64474cityСтроги природни резерват Парк шума
43.8398319.42762cityBAПарк природе Шарган — Мокра Гора
43.6748119.64474cityСтроги природни резерват Парк шума
43.7397019.38030cityBAЈабланица (Вишеград)
43.7092019.31140cityBAЈарци (Вишеград)
43.7722019.36110cityBAСмријечје
43.7039019.34220cityBAЈезернице (Вишеград)
43.7314019.45890cityBAМасали
43.8606619.39026cityBAПредео изузетних одлика Заовине
43.8606619.39026cityBAПредео изузетних одлика Заовине
43.2658319.45889cityМатаруге (Пљевља)
43.2840019.56800waterbodyКамена гора (планина)
43.2705019.99300cityСјеница
43.2561719.77300cityГорњи Страњани
43.2523319.74083cityДоњи Страњани
43.2766719.83333waterbodyЈадовник (Србија)
44.0224020.16109cityКућа породице Раичевић
43.8951720.20439cityМетох манастира Сретење
43.8603319.63834cityПредео изузетних одлика Клисура Ђетиње
43.8477819.46583cityBAНационални парк Тара
43.8603319.63834cityПредео изузетних одлика Клисура Ђетиње
43.2553319.36883cityВрела (Жабљак)
43.2671719.37517cityЗекавице
43.3045019.49300cityБорова (Пљевља)
43.3208319.41361cityОтиловићи
44.0528019.36890cityBAБрежани (Сребреница)
43.9814019.38830cityBAОсатица
44.0214019.34060cityBAРадошевићи (Сребреница)
44.1233019.36810cityBAСасе (Сребреница)
44.0125019.35310cityBAУрисићи
44.0361019.40330cityBAГладовићи (Сребреница)
43.9500019.46933cityBAБесеровина
43.9540019.42117cityBAПерућац
43.8660019.31600cityBAКука (Вишеград)
44.1300019.29694cityBAГостиљ (Сребреница)
44.0797019.28420cityBAОраховица (Сребреница)
43.9647019.27580cityBAЈагоштица
43.9389019.32560cityBAРастиште
44.1026919.29985landmarkBAБијела џамија у Сребреници
44.0167019.52780cityBAКостоломци
44.0172219.47111cityBAКрњићи
44.0814019.43780cityBAРатковићи (Сребреница)
44.0192019.44830cityBAТокољак
44.0161019.58060cityBAЦрвица (Сребреница)
44.0686019.44530cityBAПознановићи
44.0519019.44970cityBAМихољевине
44.1183319.48700cityBAГорња Трешњица
44.1183319.55367cityBAГрчић
44.0918319.60617cityBAГвоздац
44.0848319.50567cityBAБачевци (Бајина Башта)
44.0846719.53933cityBAСтрмово (Бајина Башта)
43.9385019.70983cityЗаглавак
43.9847019.69330cityДраксин
43.9725019.60110cityBAВишесава
43.9492019.51060cityBAЗауглине
43.9331019.69720cityЗлодол
44.0210019.72067cityЈакаљ
44.0045019.68567cityКостојевићи
43.9494019.58890cityBAОбајгора
43.9122019.64420cityПепељ
43.9431019.63190cityПилица
43.9947219.58889cityBAЦрвица (Бајина Башта)
43.9588319.60967cityBAПридоли (Бајина Башта)
43.9931019.66250cityДобротин (Бајина Башта)
43.9896719.72517cityЈеловик (Бајина Башта)
43.9381719.56667cityBAМала Река (Бајина Башта)
43.9217019.55330cityBAРача (Бајина Башта)
43.9710019.55050cityBAЛуг (Бајина Башта)
43.9721719.73667cityЦерје (Бајина Башта)
43.9033019.76640cityВолујац (Ужице)
43.9511719.67117cityДуб (Бајина Башта)
43.8688320.12217cityДљин
43.9556020.15060cityЈанчићи
43.9664020.02920cityВелика Јежевица
43.9566720.07433cityГорња Добриња
43.8746720.10217cityГугаљ
43.9190020.05367cityДоња Добриња
43.9865020.05017cityДушковци
43.8903320.11733cityЈелен До
43.9398320.05000cityМађер
43.9664020.02920cityМала Јежевица
43.8920020.05483cityЛорет
44.0170020.07133cityМршељи
43.9091720.10400cityПапратиште
43.9375020.06750cityСредња Добриња
43.9180020.07483cityТабановићи
43.9006720.13600cityТучково
44.0231719.90717cityБрајковићи (Косјерић)
44.0261719.88550cityГаловићи
44.0046619.89765cityКосјерић (село)
44.0723319.90967cityМрчићи (Косјерић)
43.9883320.00350cityМушићи (Косјерић)
44.0531719.94250cityРосићи
44.0685019.89100cityСтојићи (Косјерић)
44.0066719.97133cityШеврљуге
43.9828020.01170cityВисибаба (Пожега)
44.0595420.01805cityТометино Поље
44.0410019.88917cityДубница (Косјерић)
44.0200020.01967cityЉутице (Пожега)
44.0746719.86717cityДреновци (Косјерић)
44.0336719.95900cityМионица (Косјерић)
44.0501719.95367cityСкакавци (Косјерић)
44.0006719.95917cityСубјел
44.1045019.68900cityЗарожје
44.0350019.68450cityЉештанско
44.0530019.60767cityBAОвчиња
44.0838319.58383cityBAОклетац
44.0944019.64830cityСијерач
44.0360019.62600cityРогачица
44.0370019.75083cityВарда (село)
44.0245019.83500cityГодљево
44.0350019.80700cityГорња Полошница
44.0085019.82367cityДоња Полошница
44.1031719.73350cityМаковиште
44.0541719.82333cityПарамун
44.0244019.77530cityРуда Буква
44.0068319.83433cityСеча Река
43.9893319.85017cityЦикоте (Косјерић)
44.0871719.83667cityРадановци (Косјерић)
43.9692019.97330cityБјелоперица
43.9828019.94860cityТубићи
43.9593319.89033cityСтанчићи
43.9515020.00567cityДражиновићи
43.9386719.93717cityЗасеље (Пожега)
43.9272019.99440cityКаленићи
43.8983019.99440cityОтањ
43.9183020.01440cityЧестобродица (Пожега)
43.9001719.94150cityБјелотићи
43.8939019.86720cityДубоко (Ужице)
43.8903019.91720cityКаменица (Ужице)
44.0861720.31883cityОзрем
44.0666720.41667cityКлатичево
44.0906720.33967cityДоњи Бранетићи
44.0705020.33500cityЉеваја
44.1166720.48333cityМутањ
44.0846720.28500cityЛозањ
44.0675020.23400cityТеочин
44.0701720.37083cityВрнчани (Горњи Милановац)
44.0861720.38483cityНакучани (Горњи Милановац)
44.1000020.50000cityМајдан (Горњи Милановац)
44.0725020.37360cityВрнчани (Чачак)
44.1127820.47028villageRSМутањ
44.1116720.46750villageRSМутањ
44.1158320.47306villageRSМутањ
44.1116720.46778villageRSМајдан (Горњи Милановац)
44.1089220.46808villageRSМајдан (Горњи Милановац)
44.1116720.46778villageRSКорисник:Ranko/галерија предели
44.1089220.46808villageRSКорисник:Ranko/галерија предели
44.1036719.98850cityДивчибаре
44.0590020.17450cityКоштунићи
44.0888319.89183cityМрчић
44.0915019.80267cityТаор
44.0336719.95900cityМионица (село)
44.0890020.18933cityБрајићи (Горњи Милановац)
44.1233319.85806RSЖелезничка станица Самари
44.1191720.39117cityКрива Река (Горњи Милановац)
44.1333320.45000cityЦерова (Горњи Милановац)
44.1350020.49972Рудник (Горњи Милановац)
44.1202820.47583villageRSМутањ
43.8561019.69940cityВрутци (Ужице)
43.8683319.67217cityКесеровина
43.8698319.67617cityЛелићи
43.8746719.64117cityПеар
43.8685019.90783cityПониковица
43.8655920.15588cityЛучани (село)
43.8736720.23767cityРтари
43.8726720.50000cityДоња Горевница
43.8708020.31640cityЈездина
43.8673320.36800cityКулиновци
43.8590019.93850cityТврдићи
43.8746720.31700cityБељина (Чачак)
43.8666720.32550cityЛозница (Чачак)
43.8728020.29250cityПридворица (Чачак)
43.8775020.28640landmarkЗапис Петронијевића трешња (Парменац)
43.8617020.39700landmarkЗапис Василића вишња (Трнава)
43.8725020.38670landmarkЗапис Ћирковића грм (Атеница)
43.8664020.36890landmarkЗапис липа код цркве (Чачак)
44.0196720.27233cityСрезојевци
44.0166720.50000cityГрабовица (Горњи Милановац)
44.0216020.49020landmarkСписак записа у Србији
43.9843320.20700cityПрањани
43.9664019.37890cityBAРађеновићи (Сребреница)
43.9692020.41750cityБрђани (Горњи Милановац)
43.9750020.46610waterbodyВујан
43.9631019.86670cityГубин До
43.9503019.74110cityСтапари
43.9666720.30000cityГорња Горевница
43.9597420.07963cityЦрква Светих Петра и Павла у Горњој Добрињи
43.9536719.66748cityЦрква брвнара у Дубу
43.9665719.57208cityBAКућа Ивка Милошевића
43.9497219.77417waterbodyЈелова Гора
43.9503019.74110cityКорисник:Dejan715/песак
43.9751019.36810BAСписак језера у Србији
44.0500020.46667cityВелереч
44.0565520.37695cityСиношевићи
44.0602819.90833RSЖелезничка станица Ражана
43.8822019.82060cityБуар
43.8851720.20917cityДучаловићи
43.8832020.27400landmarkЗапис Перишића крушка (Риђаге)
43.8820020.27880landmarkЗапис Петровића орах (Парменац)
43.8843020.28960landmarkЗапис Радованова трешња (Парменац)
43.8819319.93791cityКућа народног хероја Миодрага Миловановића
43.8805620.11389RSЖелезничка станица Драгачево
43.9348320.32300cityВранићи (Чачак)
43.9400020.47450cityГорња Трепча (Чачак)
43.9338320.36817cityРакова (Чачак)
43.9376720.38950cityСоколићи
43.9345020.17217cityКаменица (Горњи Милановац)
43.8545020.20150cityМарковица
43.8550020.35467cityАтеница
43.8556720.40967cityБалуга (Трнавска)
43.8568320.04000cityБакионица
43.8563320.06917cityПријановићи (Пожега)
43.8546719.63600cityСтрмац (Ужице)
43.8558020.43470cityВапа (Чачак)
43.8545020.38800cityТрнава (Чачак)
43.8550020.38600landmarkЗапис Суботића грм (Трнава)
43.8531020.34310landmarkЗапис крушка код школе (Атеница)
43.8542119.84626cityИсторијске зграде у Ужицу
43.8520819.82861cityСредњовековни град Ужице
43.8581319.84766cityЦрква Св. Марка у Ужицу
43.8560019.84447cityЦрква Св. Ђорђа у Ужицу
43.8512619.82919cityСтара хидроцентрала на Ђетини
43.8532019.85219cityСтанића кућа
43.8538019.89874cityЦрква брвнара у Севојну
43.8556519.84461cityЈокановића кућа
43.8530619.83917RSЖелезничка станица Ужице
43.8506019.97420cityЗдравчићи
43.9889020.12810cityГојна Гора
43.9958719.90672cityСтари хан
44.0008319.91917RSЖелезничка станица Косјерић
43.9937619.90732cityЗграда Среског начелства у Косјерићу
44.0666720.41667cityКалиманићи (Горњи Милановац)
43.9006020.39720cityКоњевићи (Чачак)
43.9056020.49360cityОстра (Чачак)
43.9016720.35333cityЉубић (Чачак)
43.8950520.20625cityМанастир Сретење (Овчар)
43.8971020.26880landmarkЗапис храст код школе (Паковраће)
43.8971519.99837cityКућа народног хероја Милорада Бонџулића
43.8979020.18417landmarkМанастир Илиње (Каблар)
43.8988919.69768airportАеродром Поникве
43.9005620.17833Списак језера у Србији
43.8963920.28750Списак језера у Србији
43.9033320.19250RSЖелезничка станица Овчар Бања
43.8933320.12222RSЖелезничка станица Јелен До
44.0358320.24217cityЛеушићи
44.0333320.50000cityНеваде
44.0333320.33333cityДренова (Горњи Милановац)
44.0365919.63399cityЦрква Вазнесења Христовог у Рогачици
44.0291720.45250townRSКорисник:Ranko
43.9518320.43600cityПрислоница
43.9500020.25400cityМиоковци
43.9540020.33733cityМилићевци
43.9556020.38720cityСлатина (Чачак)
43.9176720.27333cityПријевор (Чачак)
43.9156019.58940cityBAСолотуша
43.9086719.85017cityГостиница
43.9090019.90700cityКаран
43.9142020.25330cityВидова
43.9191720.20950cityМеђувршје
43.9250020.18933cityРошци
43.9213320.31883cityТрбушани
43.9186520.22132waterbodyМеђувршје (језеро)
43.9165719.91074cityБела црква Каранска
43.9308819.54103cityBAМанастир Рача
43.9319419.51389BAСписак језера у Србији
43.9126120.23825Списак језера у Србији
43.9275019.98972RSЖелезничка станица Каленић
43.9086120.28278RSЖелезничка станица Пријевор
43.9397219.66861Железничка станица Жедник
43.8403319.89250cityСевојно
43.8492020.12670cityЂераћ
43.8416720.15400cityЛисице (Лучани)
43.8430019.75383cityТрнава (Ужице)
43.8418320.25917cityЗеоке (Лучани)
43.8479020.37800landmarkЗапис Протића грм (Трнава)
43.8490020.32110landmarkЗапис Гавриловића трешња (Атеница)
43.8454020.34590landmarkЗапис Јеротијевића крушка (Атеница)
43.8426519.58549cityBAМољковића хан
43.8432719.59159cityBAОсновна школа у Кремни
43.8464920.03789cityАћимовића кућа
43.8460620.03558cityСпомен чесма у Пожеги
43.8425719.58564cityBAМољковића чесма
43.8463419.58244cityBAЧетири шанца из првог устанка на платоу села Кремна
43.8461119.76238cityЦрква архистратига Гаврила у Стапарима
43.8427819.69333Списак језера у Србији
43.8458319.76222RSЖелезничка станица Стапари
43.8458319.85639RSЖелезничка станица Ужице теретна
43.8441720.02389RSЖелезничка станица Пожега
43.8436120.44778RSЖелезничка станица Заблаће
43.8477819.46583landmarkBAНационални парк Тара
44.0091720.10300cityБогданица
44.0231720.15317cityДружетићи
44.0172020.35890landmarkСписак записа у Србији
44.0105719.83611cityЦрква брвнара у Сечој Реци
44.0059219.36397landmarkBAМанастир Карно
44.0963420.49305villageRSМајдан (Горњи Милановац)
44.0954220.49261villageRSМајдан (Горњи Милановац)
44.0963420.49305villageRSКорисник:Ranko/галерија предели
44.0954220.49261villageRSКорисник:Ranko/галерија предели
43.8880019.95400cityДобродо
43.8891720.42067cityБалуга (Љубићка)
43.8921720.18483cityОвчар Бања
43.8903320.28800cityПарменац
43.8900020.25383cityПаковраће
43.8892020.27030cityРиђаге
43.8888320.46967cityМојсиње (Чачак)
43.8883020.26930landmarkЗапис Илића грм на Клику (Риђаге)
43.8865020.26920landmarkЗапис Петронијевића шљива (Риђаге)
43.8869020.27970landmarkЗапис орах на утрини (Парменац)
43.8882020.28310landmarkЗапис Савића орах (Парменац)
43.8897220.35583RSЖелезничка станица Чачак
43.8386019.27470cityBAКоритник (Вишеград)
43.8478019.27670cityBAЛозница (Вишеград)
43.8664019.28750cityBAВлаховићи (Вишеград)
43.8611019.27220cityBAРутеновићи
43.8613919.26250cityBAОмеровићи (Вишеград)
43.8858019.28330cityBAЖлијеб
43.8867019.27670cityBAКупусовићи
43.8569019.30140cityBAМала Гостиља
43.8692019.26390cityBAОбравње
43.8708019.27920cityBAПресјека (Вишеград)
43.9066719.30500waterbodyBAТара (планина)
43.8992019.40220cityBAКоњска Река
43.8794019.39050BAСписак језера у Србији
43.8827719.39984waterbodyBAХидроакумулација Спајићи
43.7558319.28083waterbodyBAВишеградско језеро
43.7568119.39764landmarkBAМанастир Добрун
43.7661419.27757landmarkBAЦрква Рођења Пресвете Богородице у Вишеграду
43.8956019.27110cityBAКрагујевац (Вишеград)
43.8886019.26970cityBAОџак (Вишеград)
43.7166719.38333landmarkBAМанастир Добрунска Ријека
44.0120520.20737cityЦрква брвнара у Прањанима
44.1015820.26385cityЦрква Рођења Пресвете Богородице у Горњим Бањанима
43.9102320.20645cityМанастир Никоље Кабларско
44.0098220.20728cityГавровића чардак у Прањанима
44.0242220.45907cityЗграда Окружног начелства у Горњем Милановцу
43.9104820.27724cityЛазаревића чардак у Пријевору
43.8944720.34981cityКућа народног хероја Милана-Бате Јанковића
43.8936320.34923cityЦрква Вазнесења Господњег у Чачку
44.0471320.38944cityЦрква брвнара Св. Арханђела Гаврила у Такову
43.9506620.43276cityБојовића кућа у Прислоници
43.8913720.34245cityКућа народног хероја Ратка Митровића
43.9429620.26770cityКућа Радовановића
43.9778420.45413cityМанастир Вујан
43.9153320.50201cityГрад Соколица
43.9777820.45389Корисник:Милош/Краљево
43.2720019.34033cityКатун (Пљевља)
43.2541719.30806cityЦрнобори
43.2555019.32517cityУремовићи
43.5833319.38333cityBAЖивинице (Прибој)
43.4091719.40433cityКрњача (Прибој)
43.4713319.35767cityПлашће
43.4553319.29033cityРитошићи
43.4340019.40083cityБуковик (Нова Варош)
43.3486119.29861cityВидре (Пљевља)
43.4705619.79222cityТиква (Нова Варош)
43.4531020.17610cityРовине (Ивањица)
43.4242019.87030cityАкмачићи (Нова Варош)
43.4553019.94440cityБожетићи
43.4500019.82100cityБрдо (Нова Варош)
43.4538319.92300cityДебеља
43.4164019.84060cityДрмановићи
43.4417019.88220cityКомарани (Нова Варош)
43.4303020.03030cityЉепојевићи
43.4372019.62420cityИзбичањ
43.4185520.03111cityКалипоље
43.4369020.22920cityГлеђица
43.4566719.65933cityБистрица (Нова Варош)
43.4255019.65433cityБаре (Пријепоље)
43.4342019.67830cityДренова (Пријепоље)
43.4383319.65883cityПоток (Пријепоље)
43.4566119.62692cityСредњовековни град Ковин (Јеринин град)
43.4592719.80637cityЦрква Св. Тројице у Новој Вароши
43.4410519.95838cityМанастир Дубница
43.4418119.67636cityКућа Милоша Дивца
43.4183019.84253cityКућа народног хероја Момира Пуцаревића
43.4148719.97991cityЦрква Св. Арханђела у Буковику
43.4603219.81078cityЗграда старе општине у Новој Вароши
43.4685319.65592cityЦрква Св. Тројице у Бистрици
43.4244120.26278Списак језера у Србији
43.4541220.28096Списак језера у Србији
43.3533319.54267cityЗвијезд
43.3631019.66690cityКошевине
43.3420019.62367cityМијоска
43.3546719.82317cityМушковина
43.3673319.79117cityПравошево
43.3728319.55933cityСељане
43.3789019.70170cityСедобро
43.3686719.59017cityСељашница
43.3767019.66860cityТашево
43.3569019.72190cityХисарџик
43.3686019.60580cityЧадиње
43.3568319.57383cityЧаушевићи
43.3666720.05333cityСугубине
43.3558019.64560cityИвање (Пријепоље)
43.3716019.71020cityМилешево (Пријепоље)
43.3594020.19310cityБрестово (Нови Пазар)
43.3717119.70928cityМанастир Милешева
43.3731419.71543cityСредњовековни град Милешевац (Хисарџик)
43.3655619.63389RSЖелезничка станица Пријепоље теретна
43.3378319.51817cityЈунчевићи
43.3372019.57140cityКарошевина
43.3253019.75390cityКаћево
43.3206719.60717cityМијани
43.3094019.70190cityЛучице (Пријепоље)
43.3233319.65817cityПрањци
43.3250019.60183cityСкокуће
43.3342020.04310cityБачија (Сјеница)
43.3408019.93560cityГорње Лопиже
43.3355019.88700cityДоње Горачиће
43.3095019.94300cityДоње Лопиже
43.3506019.99030cityДружиниће
43.3168320.05833cityДунишиће
43.3521720.02150cityКањевина
43.3386719.90600cityСкрадник (Сјеница)
43.3390019.95450cityУшак (Сјеница)
43.3400020.07283cityФијуљ
43.3303019.67470cityДивци (Пријепоље)
43.3365019.63667cityКовачевац (Пријепоље)
43.3090019.90617cityКриваја (Сјеница)
43.3281020.01440cityКрстац (Сјеница)
43.3251819.96159cityКућа народног хероја Јездимира Ловића
43.3130619.69306RSЖелезничка станица Лучице
43.3500019.62530cityРатајска
43.3285719.45505cityВијенац (Пљевља)
43.2566720.13733cityКокошиће
43.2547020.02580cityМедаре
43.2539019.93310cityГрабовица (Сјеница)
43.2406720.00200cityДубница (Сјеница)
43.2560020.12167cityКнежевац (Сјеница)
43.2631620.12119cityЦрква Вазнесења Христовог у Штаваљу
43.3044019.87310cityГорње Горачиће
43.2840019.56800cityКамена Гора
43.2743319.58483cityКашице
43.3050019.64150cityМиљевићи (Пријепоље)
43.2897019.62190cityХрта
43.2869019.70190cityКрушево (Пријепоље)
43.2691719.62233cityМатаруге (Пријепоље)
43.3036719.73333cityСопотница (Пријепоље)
43.2845319.56222cityКорисник:Filip Djorovic/песак
43.2530019.67617cityМишевићи (Нова Варош)

Next 500

Interaction