LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 23 September 2019 at 10:25 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
45.5900017.23000Daruvar
45.5200017.26000Sirač
45.4830017.28300Donji Grahovljani
45.6167917.25796Batinjani (Đulovac)
45.6465017.27155Donja Vrijeska
45.6132917.27158Batinjska Rijeka
45.6482117.25183Borova Kosa
45.4500017.66000Velika
45.3394417.68222100.0landmarkHRDomovinski križ na Sokolovcu
45.3394417.68222100.0mountainHRSokolovac (brdo)
45.4400017.19000Pakrac
45.5700017.09000Dežanovac
45.5377117.11488Trojeglava
45.4670017.23300Kusonje
45.4480017.09300Kukunjevac
45.4850017.07700Strižičevac
45.4980017.13700Donja Obrijež
45.5030017.10300Kapetanovo Polje
45.4730017.14200Mali Banovac
45.4980017.11900Ploštine
45.4840017.12300Toranj (Pakrac)
45.5687617.19908Šibovac
45.5423017.19434Kip (Sirač)
45.5272317.22000Miljanovac
45.2400017.28800BADragalić
45.2600017.23000BAGornji Bogićevci
45.2600017.20000BAOkučani
45.3853617.31063mountainHRPsunj
45.2190017.57800BAVrbova
45.2320017.46200BAZapolje (Rešetari)
45.2670017.29000Medari (Dragalić)
45.2833317.58333mountainHRPožeška gora
45.4160017.50100Orljavac
45.3791717.51778adm1stHRPožega County (historical)
45.2857617.38051Cernik (Cernik)
45.6400017.17000Končanica
45.6436817.22401Šuplja Lipa
45.6200017.55000Voćin
45.5319917.59291mountainHRPapuk
45.5236917.38914mountainHRRavna gora (planina u Slavoniji)
45.6525817.40588Katinac
45.6411517.39080Potočani (Đulovac)
45.5444917.51399Novo Zvečevo
45.6560017.50900Lisičine
45.4240017.50800Vranić
45.4200017.65100Trnovac (Velika)
45.4280017.54000Markovac (Velika)
45.4380017.62300Draga (Velika)
45.4300017.34000Cicvare (Pakrac)
45.4400017.37700Rogulje (Pakrac)
45.4300017.27200Lipovac (Pakrac)
45.4380017.31600Gornji Grahovljani
45.4320017.39700Cikote (Pakrac)
45.4310017.36200Bjelajci
45.4400017.31700Gornja Šumetlica
45.3870017.56600Požeški Brđani
45.3890017.50800Pasikovci
45.3650017.53200Pavlovci (Brestovac)
45.3850017.48000Čečavački Vučjak
45.3680017.47100Jeminovac
45.3810017.46100Čečavac
45.3770017.44300Šnjegavić
45.3800017.50000Rasna
45.3740017.51700Deževci
45.3860017.48300Koprivna (Brestovac)
45.3730017.54900Žigerovci
45.3660017.55200Zakorenje
45.3880017.54000Gornji Gučani
45.3700017.42700Golobrdac
45.3630017.42300Podvrško
45.3850017.52000Predložak:Lokacijska karta Požeško-slavonska županija
45.2140017.49200BACrnogovci
45.2710017.38300Cernička Mala
45.2350017.58200BAVrbovačko Brdo
45.2590017.38000BAMala
45.4780017.53900Šušnjari (Brestovac)
45.4850017.51500Mrkoplje
45.4540017.50700Amatovci
45.4730017.53700Kruševo (Brestovac)
45.4680017.50500Striježevica
45.4780017.50500Mihajlije
45.4580017.48500Sažije
45.4630017.51800Bogdašić
45.4740017.56900Gornji Vrhovci
45.4760017.42400Popovci
45.4830017.43400Koturić
45.4840017.40400Mali Budići
45.4660017.39900Bučje (Pakrac)
45.4780017.41400Veliki Budići
45.4550017.42400Glavica (Pakrac)
45.4810017.34600Branešci
45.4730017.38300Ožegovci
45.4980017.29100Srednji Grahovljani
45.4030017.66300Trenkovo
45.4000017.50300Kujnik (Brestovac)
45.3950017.56300Perenci
45.4130017.52700Podsreće
45.4070017.52600Crljenci
45.3960017.52800Sloboština (Brestovac)
45.4130017.62700Antunovac (Velika)
45.4100017.57900Oljasi
45.4170017.55700Lučinci
45.4170017.54700Milivojevci
45.4140017.59300Toranj (Velika)
45.4080017.55800Bratuljevci
45.3930017.58500Milanovac (Velika)
45.3990017.61600Krivaj (Požega)
45.2360017.68800BAStara Kapela (Nova Kapela)
45.2470017.68300BAPavlovci (Nova Kapela)
45.2150017.69700BADragovci
45.3000017.69600Ćosine Laze
45.2860017.70200Laze Prnjavor
45.3310017.71700Vidovci
45.3398317.68509riverHR-11Veličanka
45.3350017.57500Skenderovci (Brestovac)
45.3600017.54300Boričevci
45.3260017.56700Daranovci
45.3240017.58900Dolac (Brestovac)
45.3560017.54900Vilić Selo
45.3380017.54000Donji Gučani
45.3480017.61300Stara Lipa
45.3270017.61000Nurkovac
45.3250017.59000Jaguplije
45.3060017.67600Seoci (Požega)
45.3610017.69900Alaginci
45.3190017.69300Komušina (Požega)
45.3610017.65400Novi Štitnjak
45.3550017.64100Gornji Emovci
45.3420017.64300Donji Emovci
45.3530017.62700Emovački Lug
45.3260017.64900Drškovci
45.3210017.62400Novo Selo (Požega)
45.3730017.64000Marindvor
45.3850017.63200Bankovci (Požega)
45.3800017.70600Turnić
45.3740017.71300Šeovci
45.3770017.62300Kunovci
45.3740017.59800Ugarci (Požega)
45.3750017.64800Štitnjak
45.3780017.67600Mihaljevci
45.3750017.66200Golobrdci
45.3630017.61600Nova Lipa
45.3900017.67500Novi Mihaljevci
45.3960017.70300Alilovci
45.4480017.53100Kamenski Vučjak
45.4450017.49600Kamenski Šeovci
45.4380017.61000Biškupci
45.4470017.70800Doljanci
45.4430017.54300Klisa (Velika)
45.4490017.58300Poljanska
45.4430017.64800Radovanci
45.4540017.59700Kantrovci
45.4460017.63500Potočani (Velika)
45.4470017.61600Stražeman
45.4390017.56700Ozdakovci
45.4380017.56200Smoljanovci
45.4390017.53400Nježić
45.4390017.70000Golo Brdo (Kaptol)
45.4400017.69300Češljakovci
45.5970017.58800Dobrić
45.5770017.65900Gornji Meljani
45.6130017.56700Kometnik-Jorgići
45.6090017.62200Smude
45.6500017.55700Popovac (Voćin)
45.6200017.66900Bokane
45.6180017.68600Ćeralije
45.5800017.69100Đuričić
45.6050017.57500Kometnik-Zubići
45.6220017.62500Macute
45.5870017.60500Sekulinci
45.6070017.67800Rijenci
45.6290017.48300Kuzma
45.5634617.37300Gornji Borki
45.5585117.30222Bijela (Sirač)
45.5672717.32027Donji Borki
45.5530217.28023Pakrani
45.6256717.28843Gornja Vrijeska
45.6105017.29442Dobra Kuća
45.6496217.31988Mali Bastaji
45.6516917.28682Maslenjača
45.6551017.44621Nova Krivaja
45.6535917.42964Puklica
45.6311817.31602Škodinovac
45.6460717.36816Koreničani
45.6451017.32547Veliki Bastaji
45.6158617.27893Vukovije
45.5100017.62000landmarkHR-07/HR-10/HR-11Papuk Geopark
45.5223417.60478mountainHR-11Papuk (planinski vrh)
45.5157317.27276Barica
45.6266117.08644Stražanac
45.6473317.12515Boriš
45.6028417.12748Brestovačka Brda
45.6210817.12768Brestovac Daruvarski
45.4100017.15000Lipik
45.4150017.08000Korita (Lipik)
45.3820017.10000Livađani
45.4270017.12100Dobrovac
45.3980017.10000Subocka
45.3980017.10000Jagma
45.3360017.13800Rajčići (Novska)
45.3110017.07900Roždanik
45.3690017.09400Kričke (Novska)
45.3040017.10500Rajić (Novska)
45.3040017.10500Gornji Rajić
45.5164617.08831Goveđe Polje
45.2600017.38000BANova Gradiška
45.3300017.59600Brestovac
45.2900017.38000Cernik (Brodsko-posavska županija)
45.2600017.46000BARešetari
45.2300017.52000BAStaro Petrovo Selo
45.3060017.20200Benkovac (Okučani)
45.2670017.18000Bodegraj
45.2770017.20700Cage
45.2890017.18500Borovac (Novska)
45.2540017.21400BAKosovac
45.2400017.20400BADubovac (Gornji Bogićevci)
45.3430017.49800Oblakovac
45.3570017.46500Ruševac (Brestovac)
45.3450017.52500Bolomače
45.3060017.43100Baćin Dol
45.3360017.46500Banićevac (Cernik)
45.3070017.36500Giletinci
45.3280017.47300Opršinac
45.3150017.39300Šumetlica
45.3280017.43300Opatovac (Cernik)
45.3210017.45200Sinlije
45.3360017.51600Busnovi (Brestovac)
45.3420017.50800Ivandol
45.5120017.19300Badljevina
45.3440017.19200Bijela Stijena
45.3460017.23100Bobare
45.3660017.22000Gornji Rogolji
45.3550017.21700Donji Rogolji
45.3260017.22900Čaprginci
45.3530017.20400Lještani
45.3240017.20300Trnakovac
45.3840017.19600Bukovčani
45.3730017.19500Gornji Čaglić
45.3990017.20800Skenderovci (Lipik)
45.4120017.19100Japaga
45.4090017.21700Šeovica
45.4920017.21800Dereza (Pakrac)
45.4350017.23400Kraguj (Pakrac)
45.5608617.22970Doljani (Daruvar)
45.3590017.21800Rogolje
45.2650017.35600BAKovačevac (Nova Gradiška)
45.2430017.36000BAPrvča
45.2140017.37300BALjupina
45.2100017.61300BABili Brig
45.2220017.65300BADonji Lipovac
45.2470017.64100BASrednji Lipovac
45.2550017.66300BAGornji Lipovac
45.2350017.58200BABlažević Dol
45.2540017.54900BAStarci (Staro Petrovo Selo)
45.2600017.53600BAVladisovo
45.2600017.51400BATisovac (Staro Petrovo Selo)
45.2440017.52300BAOštri Vrh
45.2890017.64900Crkveni Vrhovci
45.3000017.64370Gradski Vrhovci
45.2750017.62600Škrabutnik
45.2530017.47700BABrđani (Rešetari)
45.2740017.47100Gunjavci
45.2850017.43700Bukovica (Rešetari)
45.2510017.46000BAAdžamovci
45.2910017.46900Drežnik
45.2140017.49200BAGornji Crnogovci
45.2360017.49800BAGodinjak
45.2140017.17900BAGređani (Stara Gradiška)
45.2180017.16200BALađevac (Okučani)
45.2360017.17000BAČovac
45.2500017.15500BAVrbovljani
45.4430017.48000Kamenska
45.4470017.47000Mijači
45.4470017.41900Prgomelje (Pakrac)
45.4510017.38300Jakovci
45.4480017.43900Tisovac (Pakrac)
45.4450017.33800Kričke (Pakrac)
45.4420017.25500Brusnik (Pakrac)
45.4620017.30700Donja Šumetlica
45.4690017.27600Dragović
45.4670017.30000Španovica
45.2280017.25800BADonji Bogićevci
45.2650017.32300BAMašić
45.2150017.29800BAGorice (Dragalić)
45.2390017.30800BAPoljane (Dragalić)
45.3070017.28100Mašićka Šagovina
45.3140017.28100Žumberkovac
45.3210017.25200Širinci
45.3120017.32200Šagovina Cernička
45.2760017.25400Smrtić
45.2820017.25100Ratkovac
45.2660017.28500Trnava (Gornji Bogićevci)
45.3900017.16000Donji Čaglić
45.3640017.17200Bjelanovac
45.3730017.15100Kovačevac (Lipik)
45.4360017.15400Klisa (Lipik)
45.4610017.17100Novi Majur
45.4820017.17000Gornja Obrijež
45.4900017.15600Veliki Banovac
45.4200017.17100Filipovac
45.4640017.15000Batinjani (Pakrac)
45.4690017.17200Stari Majur
45.4920017.18400Omanovac
45.4440017.18000Prekopakra
45.3460017.17000Rađenovci
45.5321317.14534Donji Sređani
45.5482517.13969Drlež
45.5595217.16309Golubinjak
45.5264517.15948Gornji Sređani
45.5897217.14066Ivanovo Polje
45.5543117.09815Kaštel Dežanovački
45.6385817.20301Dioš
45.6139117.23271Donji Daruvar
45.5913417.18572Gornji Daruvar
45.5800117.28411Markovac (Daruvar)
45.6031517.24536Daruvarski Vinogradi
45.6028217.18793Ljudevit Selo
45.6173517.17897Lipovac Majur
45.5912917.25058Vrbovac (Daruvar)
45.3300017.67000Požega
45.3280017.63100Završje (Brestovac)

Interaction