LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 23 September 2019 at 10:25 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
45.2700016.91000Jasenovac
45.3400016.97000Novska
45.4800016.78000Kutina
45.1900016.80000BAHrvatska Dubica
45.3138916.78028Sunja (rijeka)
45.4420016.90500Banova Jaruga
45.4940016.96300Marino Selo
45.4600016.88400Zbjegovača
45.4300016.93900Jamarica
45.4480016.98600Janja Lipa
45.4000016.89000Lipovljani
45.2000017.03000BAOrahova (Bosanska Gradiška, BiH)
45.2000016.97000BAMeđeđa (Bosanska Dubica, BiH)
45.2100016.91000BADraksenić
45.2000016.86000BAJošik
45.1600016.82000BAHadžibajir
45.6407216.77477Podgarić
45.0080616.89139landmarkBANacionalni park Kozara
45.0600017.05000BAGornji Podgradci
45.0000016.88000BADera
44.9890017.11900BAMičije
45.0800017.08000BADonji Podgradci
45.1000017.08000BAJablanica (Bosanska Gradiška, BiH)
45.0500017.11000BAGrbavci (Bosanska Gradiška, BiH)
45.2200018.00000BAPodcrkavlje
45.3490017.98900Čaglin
45.3600017.76000Jakšić
45.5900017.23000Daruvar
45.5200017.26000Sirač
45.4830017.28300Donji Grahovljani
45.6844417.21051Gornja Rašenica
45.7348517.21894Mala Barna
45.7488217.30327Lončarica
45.7178817.23482Mala Peratovica
45.7178517.29685Mala Dapčevica
45.6798617.27799Rastovac (Grubišno Polje)
45.7147117.24975Dapčevićki Brđani
45.6797917.29382Munije
45.6856117.24692Treglava
45.7214717.27704Velika Dapčevica
45.7551317.25129Velika Peratovica
45.6167917.25796Batinjani (Đulovac)
45.6465017.27155Donja Vrijeska
45.6132917.27158Batinjska Rijeka
45.6482117.25183Borova Kosa
45.8000017.74000HUSopje
45.6200017.80000Mikleuš
45.6600017.76700Nova Bukovica
45.4500017.66000Velika
45.4300017.73000Kaptol (općina)
45.3580017.76400Granje (Jakšić)
45.7410017.69300Bakić
45.8510017.63700HUBudakovac
45.6637417.63520Golenić
45.3610017.75100Bertelovci
45.6090017.77700Čojlug (Mikleuš, Hrvatska)
45.7000017.71000Slatina
45.6700017.80200Brezik (Nova Bukovica)
45.3394417.68222100.0landmarkHRDomovinski križ na Sokolovcu
45.3394417.68222100.0mountainHRSokolovac (brdo)
45.4400017.19000Pakrac
45.5700017.09000Dežanovac
45.5377117.11488Trojeglava
45.4670017.23300Kusonje
45.4990017.06400Brekinska
45.4480017.09300Kukunjevac
45.4850017.07700Strižičevac
45.4980017.13700Donja Obrijež
45.5030017.10300Kapetanovo Polje
45.4730017.14200Mali Banovac
45.4980017.11900Ploštine
45.4840017.12300Toranj (Pakrac)
45.5687617.19908Šibovac
45.5423017.19434Kip (Sirač)
45.5272317.22000Miljanovac
45.2400017.28800BADragalić
45.2600017.23000BAGornji Bogićevci
45.2600017.20000BAOkučani
45.3853617.31063mountainHRPsunj
45.2190017.57800BAVrbova
45.2320017.46200BAZapolje (Rešetari)
45.2670017.29000Medari (Dragalić)
45.2833317.58333mountainHRPožeška gora
45.4160017.50100Orljavac
45.3791717.51778adm1stHRPožega County (historical)
45.2857617.38051Cernik (Cernik)
45.6700017.43000Đulovac
45.8000017.50000Suhopolje
45.7790017.57000Jugovo Polje
45.8000017.54600Naudovac
45.7440017.50100Pepelana
45.7840017.46100Borova (Suhopolje)
45.7650017.54200Žubrica
45.8340017.50300Lipovac (Gradina)
45.7900017.47000Gornje Predrijevo
45.7680017.48500Bukova
45.8130017.50600Pčelić
45.8130017.58600Orešac
45.7460017.47900Velika Trapinska
45.8130017.50600Trnava Cabunska
45.8270017.55700Zvonimirovo
45.7870017.59900Žiroslavlje
45.7430017.46500Sovjak (Suhopolje)
45.7390017.60900Bistrica (Slatina)
45.7582717.4765320.0landmarkHR-17Partizanski poslijeratni zločini u Mrtvom jarku kod Suhopolja
45.8700017.42000HULukač
45.8800017.48000HUBudrovac Lukački
45.8726317.22650HUVukosavljevica
45.8400017.40000Virovitica
45.8600017.51000HUGradina (Virovitičko-podravska županija)
45.8560017.30000HUŠpišić Bukovica
45.8610017.48100HUBačevac
45.8620017.40600HUBrezik (Lukač)
45.8630017.55800HUBrezovica (Gradina)
45.8560017.58600HUVladimirovac
45.8750017.45000HUDugo Selo Lukačko
45.8750017.30500HUNovi Antunovac
45.8330017.38300Okrugljača
45.7000017.17000Grubišno Polje
45.6400017.17000Končanica
45.6880417.17187Poljani (Grubišno Polje)
45.7493317.20080Mala Jasenovača
45.8085317.21220Cremušina
45.8119917.18298Sibenik
45.7722617.17111Mali Grđevac
45.7825517.22701Topolovica (Veliki Grđevac)
45.6607317.16612Otkopi
45.6436817.22401Šuplja Lipa
45.6200017.55000Voćin
45.5319917.59291mountainHRPapuk
45.5236917.38914mountainHRRavna gora (planina u Slavoniji)
45.7420017.59400Predložak:Lokacijska karta Virovitičko-podravska županija
45.7570017.55100Budanica
45.7590017.57500Cabuna
45.7005217.35152Dijakovac
45.7021517.33058Turčević Polje
45.6730017.35145Bastajski Brđani
45.6863217.35242Mali Miletinac
45.6811417.33175Veliki Miletinac
45.6960017.93700Crnac (Virovitičko-podravska županija)
45.7500017.86000HUPodravska Moslavina
45.7830017.81700HUNoskovci
45.7524017.96780HUKrčenik
45.6408317.85833adm1stHRVirovitica County (historical)
45.7756017.91800HUMartinci Miholjački
45.7766017.94420HUOrešnjak
45.7594017.92400HUGezinci
45.6915517.93753Crnac (Crnac)
45.7421317.85542Čađavica (Čađavica)
45.6630017.86600Bjelkovac
45.6770017.98800Breštanovci
45.6670017.82600Miljevci (Nova Bukovica)
45.7400017.85000Čađavica
45.5400017.88000Orahovica
45.6000017.87000Čačinci
45.5900017.95000Zdenci
45.4300017.88000Kutjevo
45.4900018.02000Donja Motičina
45.5236017.97720Feričanci
45.5595018.01964Beljevina
45.5011618.00286Gornja Motičina
45.5011618.00000Gazije
45.5010818.00143Valenovac
45.5332618.02403Vučjak Feričanački
45.4487518.0115020.0landmarkHR-17Partizanski poslijeratni zločini u Crnom potoku kod Našica
45.5280017.95700Petrovac Feričanački
45.5998717.87267Čačinci (Čačinci)
45.3502117.98820Čaglin (Čaglin)
45.5011618.02446Seona (Donja Motičina)
45.2286517.82445BAPredložak:Lokacijska karta Brodsko-posavska županija
45.5680017.90200Bijeljevina Orahovička
45.5912318.02381Bokšić (Đurđenovac)
45.7140017.86900Zvonimirovac
45.7140017.86900Gaćište
45.4497717.89839mountainHRKrndija
45.1000018.02000BADonje Kolibe
45.0800017.97000BAGornja Močila (Bosanski Brod, BiH)
45.0600017.93000BAKoraće
45.0800017.97000BANovo Selo (Bosanski Brod, BiH)
45.1200017.98000BASijekovac
45.0600017.99000BAŽeravac
45.0300018.02800BAKruščik
45.0400017.99000BAZborište (Bosanski Brod, BiH)
45.0310017.93600BAKostreš
45.0200017.96000BALužani Novi
45.0170017.84800BAPjevalovac
45.0100017.87000BAKuljenovci
45.0100017.98000BALužani Bosanski
44.9900017.96000BAPolje (Derventa, BiH)
44.9880017.56700BADonji Srđevići
44.9900017.87000BALug (Derventa, BiH)
44.9900017.68000BAPečeneg Ilova
45.0000018.03000BADonji Višnjik
44.9886017.54080BAĆukali
45.0111017.84580BAAgići
44.9961017.58030BARakovac (Srbac, BiH)
44.9931017.45170BAStari Martinac
45.3880017.97400Duboka (Čaglin)
45.3850017.98900Jasik (Čaglin)
45.3790017.99700Jurkovac
45.3840017.95900Vukojevica
45.3640018.01600Darkovac
45.3920018.02100Stara Ljeskovica
45.3460017.95400Latinovac
45.3660017.97600Milanlug
45.3620017.93200Nova Lipovica
45.3630018.02800Sapna (Čaglin)
45.3410017.93200Draganlug
45.3800018.01700Nova Ljeskovica
45.5500017.93000Dolci
45.6525817.40588Katinac
45.6411517.39080Potočani (Đulovac)
45.5444917.51399Novo Zvečevo
45.6560017.50900Lisičine
45.7130017.48000Pivnica Slavonska
45.7130017.57500Gornje Kusonje
45.6920017.55300Hum Varoš
45.6990017.55200Mačkovac (Voćin)
45.7030017.57000Novo Kusonje
45.7330017.47600Dvorska
45.7160017.48500Gvozdanska
45.7140017.48500Levinovac
45.7000017.45700Mala Trapinska
45.7360017.48100Rodin Potok
45.7030017.60500Donje Kusonje
45.6872817.39833Donje Cjepidlake
45.6921017.45010Kravljak (Đulovac)
45.7037517.47058Mala Klisa
45.6739517.42269Gornje Cjepidlake
45.7052617.43463Mala Babina Gora
45.7099617.40843Removac
45.7218717.44450Velika Babina Gora
45.6932417.47759Velika Klisa
45.0400017.80000BAMiškovci (Derventa, BiH)
45.0500017.80000BATrstenci
45.0500017.88000BABosanski Dubočac
45.0530017.86600BADubočac
45.0500017.56000BASitneši
45.0400017.92000BABegluci
45.0400017.62000BADonja Lepenica
45.0506017.96470BADonja Barica
45.0419017.94420BAGornja Barica
45.0697017.41830BADugo Polje (Srbac, BiH)
45.0586017.48670BACrnaja (Srbac, BiH)
45.0336017.65940BAGornja Lepenica
45.0367017.81560BAGornji Kladari
45.0733017.73890BASeferovci (Srbac, BiH)
45.0833017.53330BASitneši Mali
45.0461017.50780BABrezovljani (Srbac, BiH)
45.1192017.46890BAGaj (Srbac, BiH)
45.1161017.69030BABrusnik (Srbac, BiH)
45.0619017.42470BADonji Kladari
45.0264017.42280BALilić
45.1214017.64560BAVlaknica
45.0211017.52390BASelište (Srbac, BiH)
45.1369017.44940BAOrubica (Bosanska Gradiška, BiH)
45.3260017.92700Veliki Bilač
45.3350018.00000Migalovci
45.3240017.96300Ivanovci (Čaglin)
45.3250017.89200Tulnik
45.3260017.91000Mali Bilač
45.1790017.95800BAGromačnik
45.2806317.98585mountainHR-12Dilj
45.1100018.02000BAKričanovo
45.0730017.90200BAZbjeg (Bebrina)
45.3080017.94800Djedina Rijeka
45.3090017.99400Ruševo
45.1940017.92500BAZavršje (Sibinj)
45.1610017.92900BASlobodnica
45.1820017.93100BABartolovci
45.2590017.95100BABrodski Zdenci
45.2540017.99000BADonji Slatinik
45.2630017.99700BAGornji Slatinik
45.2550018.00600BADubovik (Podcrkavlje)
45.2610018.01700BAMatković Mala
45.2310017.97300BAGlogovica (Podcrkavlje)
45.2038917.95583waterbodyHR-12Petnja
45.1670017.99500BABudainka
45.1808317.97833BABrodski Varoš
45.0300017.91000BABijelo Brdo (Derventa, BiH)
45.1600018.01000BASlavonski Brod
45.1000017.45000BAJezera u Bosni i Hercegovini
45.0100017.48000BANožičko
45.0700017.50000BAPovelič
45.0700017.39000BAKočićevo
45.0900017.51000BAInađol
45.0700017.45000BAGlamočani (Srbac, BiH)
45.0900017.47000BABajinci
45.1000017.59000BAKaoci
44.9900017.41000BAKukulje (Srbac, BiH)
45.0400017.42000BARazboj Lijevče
45.0600017.47000BAPrijebljezi
45.1000017.53000BASrbac (selo)
45.0231017.38940BAPetrovo Selo (Bosanska Gradiška, BiH)
45.1275017.41780BADonja Dolina
45.1060017.74600BASlavonski Kobaš
45.1790017.84700BAStari Slatinik
45.0790017.83100BABanovci (Bebrina)
45.0820017.83800BABicko Selo
45.1210017.81900BAStupnički Kuti
45.0710017.87600BAŠumeće
45.1100017.86600BAKaniža (Bebrina)
45.0900017.73000BABosanski Kobaš
45.0700017.77000BAKorovi
45.1690017.73700BAKujnik (Oriovac)
45.1590017.77300BARadovanje
45.2030017.80000BALovčić
45.2060017.84500BAKrajačići
45.1810017.88200BAGornji Andrijevci
45.1140017.73900BANovi Kobaš
45.0792017.74330BANova Ves (Srbac, BiH)
45.3650017.92600Rajsavac
45.3490017.86900Zarilac
45.3700017.77000Buk (Pleternica)
45.4180017.79100Vetovo
45.3930017.80200Ašikovci
45.3530017.90000Ciglenik (Kutjevo)
45.3600017.85500Grabarje (Kutjevo)
45.3970017.78900Ovčare
45.3840017.83300Tominovac
45.3710017.82200Šumanovci
45.3390017.87900Knežci
45.3330017.78600Novoselci (Pleternica)
45.3400017.81300Lakušija
45.3520017.83500Ćosinac
45.3370017.79500Trapari
45.3410017.82900Sesvete (Pleternica)
45.3600017.78200Radnovac
45.3680017.81000Cerovac (Jakšić)
45.4320017.85800Mitrovac (Kutjevo)
45.4250017.82700Hrnjevac
45.4270017.81000Lukač (Kutjevo)
45.4300017.84300Venje
45.4240017.50800Vranić
45.4200017.65100Trnovac (Velika)
45.4280017.54000Markovac (Velika)
45.4380017.62300Draga (Velika)
45.4220017.74600Novi Bešinci
45.4330017.73500Komarovci
45.4300017.34000Cicvare (Pakrac)
45.4400017.37700Rogulje (Pakrac)
45.4300017.27200Lipovac (Pakrac)
45.4380017.31600Gornji Grahovljani
45.4320017.39700Cikote (Pakrac)
45.4310017.36200Bjelajci
45.4400017.31700Gornja Šumetlica
45.3870017.56600Požeški Brđani
45.3890017.50800Pasikovci
45.3650017.53200Pavlovci (Brestovac)
45.3850017.48000Čečavački Vučjak
45.3680017.47100Jeminovac
45.3810017.46100Čečavac
45.3770017.44300Šnjegavić
45.3800017.50000Rasna
45.3740017.51700Deževci
45.3860017.48300Koprivna (Brestovac)
45.3730017.54900Žigerovci
45.3660017.55200Zakorenje
45.3880017.54000Gornji Gučani
45.3700017.42700Golobrdac
45.3630017.42300Podvrško
45.3850017.52000Predložak:Lokacijska karta Požeško-slavonska županija
45.2140017.49200BACrnogovci
45.2710017.38300Cernička Mala
45.2350017.58200BAVrbovačko Brdo
45.2590017.38000BAMala
45.4780017.53900Šušnjari (Brestovac)
45.4850017.51500Mrkoplje
45.4540017.50700Amatovci
45.4730017.53700Kruševo (Brestovac)
45.4680017.50500Striježevica
45.4780017.50500Mihajlije
45.4580017.48500Sažije
45.4630017.51800Bogdašić
45.4740017.56900Gornji Vrhovci
45.4760017.42400Popovci
45.4830017.43400Koturić
45.4840017.40400Mali Budići
45.4660017.39900Bučje (Pakrac)
45.4780017.41400Veliki Budići
45.4550017.42400Glavica (Pakrac)
45.4810017.34600Branešci
45.4730017.38300Ožegovci
45.4980017.29100Srednji Grahovljani
45.4030017.66300Trenkovo
45.4000017.50300Kujnik (Brestovac)
45.3950017.56300Perenci
45.4130017.52700Podsreće
45.4070017.52600Crljenci
45.3960017.52800Sloboština (Brestovac)
45.4130017.62700Antunovac (Velika)
45.4100017.57900Oljasi
45.4170017.55700Lučinci
45.4170017.54700Milivojevci
45.4140017.59300Toranj (Velika)
45.4080017.55800Bratuljevci
45.3930017.58500Milanovac (Velika)
45.3990017.61600Krivaj (Požega)
45.2620017.85100BABrodski Drenovac
45.3100017.81100Gradac (Pleternica)
45.2970017.85400Svilna
45.2620017.82000BAFrkljevci
45.2360017.84100BABilice (Pleternica)
45.2570017.82900BAKadanovci
45.3170017.87400Pleternički Mihaljevci
45.3160017.77400Blacko
45.3050017.88200Kalinić
45.2960017.84500Resnik (Pleternica)
45.2480017.75600BAPoloje
45.2630017.87500BAMihaljevići (Pleternica)
45.2430017.81000BAZagrađe (Pleternica)
45.2660017.77300Sulkovci
45.2550017.87800BABrđani (Pleternica)
45.2730017.87300Vrčin Dol
45.2620017.76100BABzenica
45.2780017.78400Bresnica
45.3050017.78800Vesela (Pleternica)
45.2210017.84900BAGrižići
45.2250017.86700BAJakačina Mala
45.2520017.88200BARavan (Sibinj)
45.2590017.89600BABrčino
45.2360017.88100BAGrgurevići
45.2380017.89000BAČelikovići
45.2520017.88200BAOdvorci
45.2310017.77900BABučje (Pleternica)
45.3200017.75000Kuzmica
45.1380017.67600BAPričac
45.2540017.74100BAPožeška Koprivnica
45.2360017.68800BAStara Kapela (Nova Kapela)
45.2470017.68300BAPavlovci (Nova Kapela)
45.2150017.69700BADragovci
45.3220017.76700Viškovci (Pleternica)
45.3250017.75800Srednje Selo (Pleternica)
45.2300017.72600BARatkovica
45.1820017.70600BACiglenik (Oriovac)
45.1920017.70700BABečic
45.1710017.72400BAMalino
45.3080017.71800Vasine Laze
45.3000017.69600Ćosine Laze
45.2860017.70200Laze Prnjavor
45.3290017.73900Dervišaga
45.3310017.71700Vidovci
45.2390017.72600BAKomorica (Pleternica)
45.1680017.70700BALužani (Oriovac)
45.1900018.02700BAPodvinje
45.2050018.03400BARastušje
45.0800018.03000BAGornje Kolibe
45.3010018.03300Sovski Dol
45.2520018.03200BAOriovčić
45.2160018.02900BAGrabarje (Podcrkavlje)
45.3398317.68509riverHR-11Veličanka
45.3350017.57500Skenderovci (Brestovac)
45.3600017.54300Boričevci
45.3260017.56700Daranovci
45.3240017.58900Dolac (Brestovac)
45.3560017.54900Vilić Selo
45.3380017.54000Donji Gučani
45.3480017.61300Stara Lipa
45.3270017.61000Nurkovac
45.3250017.59000Jaguplije
45.3060017.67600Seoci (Požega)
45.3610017.69900Alaginci
45.3190017.69300Komušina (Požega)
45.3610017.65400Novi Štitnjak
45.3550017.64100Gornji Emovci
45.3420017.64300Donji Emovci
45.3530017.62700Emovački Lug
45.3260017.64900Drškovci
45.3210017.62400Novo Selo (Požega)
45.3730017.64000Marindvor
45.3850017.63200Bankovci (Požega)
45.3800017.70600Turnić
45.3740017.71300Šeovci
45.3770017.62300Kunovci
45.3740017.59800Ugarci (Požega)
45.3750017.64800Štitnjak
45.3780017.67600Mihaljevci
45.3750017.66200Golobrdci
45.3630017.61600Nova Lipa
45.3900017.67500Novi Mihaljevci
45.3550017.74500Svetinja (Jakšić)
45.3790017.73400Treštanovci
45.3540017.72600Eminovci
45.3840017.75300Tekić
45.3920017.72800Ramanovci
45.3960017.70300Alilovci
45.4480017.53100Kamenski Vučjak
45.4450017.49600Kamenski Šeovci
45.4380017.61000Biškupci
45.4470017.70800Doljanci
45.4430017.54300Klisa (Velika)
45.4490017.58300Poljanska
45.4430017.64800Radovanci
45.4540017.59700Kantrovci
45.4460017.63500Potočani (Velika)
45.4470017.61600Stražeman
45.4390017.56700Ozdakovci
45.4380017.56200Smoljanovci
45.4390017.53400Nježić
45.4420017.76500Podgorje (Kaptol)

Next 500

Interaction