LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 21 August 2019 at 19:19 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
48.7166714.00000countryCZAustria
48.7039013.79420DE布赖滕贝格
48.7333013.70000DE扬德尔斯布伦
48.6000013.78330DE韦格沙伊德
48.3387813.98522airportATEferding Airport (Eferding)
48.2872014.10690阿尔科芬
48.2833314.03139弗拉哈姆
48.3083314.02028埃费丁
48.3639014.00280哈特基兴
48.3083014.00560欣岑巴赫
48.3361014.00000普平
48.2639013.93060波尔森茨河畔圣马林基兴
48.3167013.90000普拉姆巴赫基兴
48.3389013.95830施特罗海姆
48.2606013.85170波尔哈姆
48.2194013.87250施吕斯贝格
48.3303013.85830魏岑基兴
48.2858013.88190圣托马斯 (上奥地利州)
48.2317013.94860特拉特纳赫河畔瓦勒恩
48.3456014.05030多瑙河畔费德基兴
48.3442014.10000戈尔德韦尔特
48.2239014.02000布赫基兴
48.2039013.95690克伦尔巴赫
48.2886013.83250DE米夏埃尔恩巴赫
48.2456013.80060DE托雷特
48.2528014.03610沙尔滕
48.2289013.92530巴特沙勒巴赫
48.2350013.83190DE格里斯基兴
48.2350013.60670DE普拉姆
48.2308013.66670DE温德灵
48.3278013.77220DE布鲁克-瓦森
48.2067013.81440DE加尔施帕赫
48.2839013.71470DE卡尔哈姆
48.2197013.74000DE特拉特纳赫河畔霍夫基兴
48.2742013.72640DE豪斯鲁克地区诺伊马克特
48.2833013.77420DE珀廷
48.2061013.68110DE罗滕巴赫 (奥地利)
48.2125013.77970DE格里斯基兴附近圣格奥尔根
48.2475013.75000DE特拉特纳赫河畔陶夫基兴
48.2778013.62780DE普拉姆河畔多夫
48.3833013.65000DE恩岑基兴
48.3011013.63420DE里道
48.3500013.65000DE拉布 (奥地利)
48.3667013.68330DE圣维利巴尔德
48.3167013.68330DE旧施文特
48.3400013.76530DE施泰根
48.3167013.63330DE普拉姆河畔采尔
48.4097213.91639多瑙河畔海巴赫
48.3889013.81970DE豪斯鲁克地区埃舍瑙
48.3550013.82310DE海利根贝格
48.4058013.78190DE林区新基兴
48.3861013.87890圣阿加塔
48.4450013.93610多瑙河上游基希贝格
48.4567013.99580米尔地区小策尔
48.4514014.08560下瓦尔德基兴
48.4167014.03920米尔地区圣马丁
48.4331013.65000DE因河地区科普丰
48.4500013.81670DE韦森山麓瓦尔德基兴
48.3667014.01670多瑙河畔阿沙赫
48.3975013.75000DE纳滕巴赫
48.1861013.30560DE阿斯帕赫
48.1778013.04720DE恩卡赫河畔诺伊基兴
48.2000013.25280DE罗斯巴赫 (奥地利)
48.1783012.96810DE因河地区施万德
48.1950013.21310DE特罗伊巴赫
48.1865613.74197DE艾斯特尔斯海姆
48.1856013.64220DE豪斯鲁克山区哈格
48.1814013.79640DE梅根霍芬
48.1856013.70360DE魏伯恩
48.0666712.85000DE富金
48.0650013.10920DE奥埃尔巴赫 (奥地利)
48.0447012.88280DE海格尔莫斯
48.0508312.91378DE弗兰京
48.0395613.10046DE马蒂希霍芬附近基希贝格
48.0333013.18330DE洛兴
48.0500013.15000DE耶京 (奥地利)
48.0472012.83060DE奥斯特米廷
48.0667013.18330DE蒙德尔芬
48.0444012.98890DE莫斯多夫
48.0411013.53830DE弗克拉河畔诺伊基兴
48.0397013.66830DE皮尔斯巴赫
48.0614013.57420DE特拉特山麓普赫基兴
48.0303013.70690DE皮勒特
48.0542013.70580DE鲁岑哈姆
47.9828013.82420DE拉基兴
47.9614013.79280DE奥尔斯多夫
47.9617014.01670佩滕巴赫
48.0000014.00000特劳恩地区里德
47.9503013.66720DE奥拉赫阿姆洪加尔
47.9892013.55060DE甘珀恩
47.9919013.68810DE雷高
47.9711013.90000AT基希哈姆 (上奥地利州)
48.0253013.82250DE罗伊塔姆
48.0228013.77360DE德塞布伦
48.0450013.79250DE吕施托夫
48.0242013.74470DE雷德哈姆
48.0447013.98190埃伯施塔尔策尔
48.1838914.04011airportATWels Airport (Wels)
48.2000014.00000上奧地利州
48.1500014.02000韋爾斯 (上奧地利州)
48.1775013.86250因巴赫河畔克马滕
48.1853013.90000韦尔斯附近皮希尔
48.1575013.83810奥芬豪森 (奥地利)
48.1608014.09330施莱斯海姆
48.1514014.03830韦尔斯附近塔尔海姆
47.8528013.95560格呂瑙
47.9003013.96080沙恩施泰因
47.8922014.03330齐赫贝格山麓施泰因贝格
47.8833013.52470DE阿特湖畔努斯多夫
47.8567013.35170DE蒙德塞
47.8669013.43330DE奥伯旺
48.0778012.99280DE埃格尔斯贝格
48.0694013.04560DE马蒂希霍芬附近费德基兴
48.0889012.93470DE格勒茨贝格
48.0750013.14440DE普法夫施特特
48.0800012.82580DE塔尔斯多夫
48.0928013.56670DE豪斯鲁克林区安普夫尔旺
48.0850013.70360DE阿茨巴赫
48.0683013.49190DE豪斯鲁克山区弗兰肯堡
48.0869013.66720DE曼宁
48.0739013.72670DE皮岑贝格
48.0956013.66140DE豪斯鲁克山麓奥特南
48.0861013.47310DE雷德莱滕
47.9350013.84560AT格施萬特
47.9303013.76690DE平斯多夫
47.9136013.88390AT聖孔拉德
47.9297014.00000克雷姆山谷因策尔斯多夫
47.9253014.00000上施利尔巴赫
47.9167013.54140DE阿特塞
47.9419013.52560DE阿特高地区贝格
47.9503013.30060DE伊尔湖畔上霍芬
47.9472013.60060DE阿特湖畔舍夫灵
47.9333013.49220DE阿特尔高地区圣格奥尔根
47.9503013.58360DE阿特湖畔塞瓦尔兴
48.0877813.85889landmarkAT-4阿格爾河
48.1000013.76830DE下塔尔海姆
48.0725013.78390DE施拉特 (奥地利)
48.1303013.79580DE巴赫曼宁
48.1100013.79580DE艾希基兴
48.0639013.90190巴特维姆斯巴赫-奈德哈廷
48.0900013.90470兰巴赫附近埃特
48.0786013.95830斯泰內爾基爾興
48.0886013.95110菲施尔哈姆
48.0733014.05750萨特勒特
48.1008013.81670DE兰巴赫附近诺伊基兴
48.1294013.84390佩内旺
48.0839013.86390施塔德尔-保拉
48.1161014.02060施泰因豪斯
48.0567013.76220DE施瓦嫩施塔特附近奥伯恩多夫
48.0553013.77580DE施瓦嫩施塔特
47.8572213.35000landmarkAT蒙德塞修道院
47.9116713.79222landmarkAT-4沃特城堡
47.9161113.80556riverAT-4特勞恩河
47.9000013.55000waterbodyAT阿特湖
47.9122213.30694waterbodyAT伊爾湖
47.8666713.80000waterbodyAT特勞恩湖
47.9515613.86725airportATGmunden Laarkirchen Airport (Gmunden)
47.8978313.93819airportATScharnstein Airport (Scharnstein)
47.8947113.53363landmarkDEAbtsdorf I
47.8932113.53315landmarkDEAbtsdorf III
47.9343513.55472landmarkDELitzlberg Süd
47.9181013.79940DE格蒙登
47.9333012.93330DE劳芬 (德国)
47.8833012.95000DE萨尔多夫-苏尔海姆
48.2333313.00000countryDEAustria
48.2533312.84306city2700.0DE马克特尔
48.2125012.88780DE海明格
48.2533012.84370DE马尔克特尔
48.2500012.88330DE施塔姆哈姆
48.2550012.95920DE尤尔巴赫
48.2667013.01670DE因河畔辛巴赫
48.2044013.10140DE布格基兴
48.2778013.16110DE米宁 (奥地利)
48.2056013.16390DE莫斯巴赫 (奥地利)
48.2092013.27560DE因河地区圣法伊特
48.2542013.09440DE哈特山麓圣彼得
48.2358013.17970DE因河地区文镇
48.2833013.21690DE因河畔米尔海姆
48.2500013.23330DE阿尔特海姆 (奥地利)
48.2467012.98280DE因河畔基希多夫 (巴伐利亚)
48.5752813.47556DE伊爾茨河
48.5797213.46556landmarkDE圣斯德望主教座堂 (帕绍)
48.5741713.46556landmarkDE-BY圣斯德望主教座堂 (帕绍)
48.5775013.47028landmarkDE主教领地城堡
48.5736713.46978landmarkAT圣弥额尔堂 (帕绍)
48.5750013.46944landmarkDE-BY刽子手之家
48.5736113.46472landmarkDE-BY帕绍城市剧院
48.5667013.46670DE帕绍
48.7167013.46670DE菲尔斯特内克
48.6681013.51080DE比希尔贝格
48.6714013.47110DE胡图尔姆
48.6517013.62360DE豪岑贝格
48.6833013.38330DE森林前新基兴
48.6533013.40860DE鲁德廷
48.6158013.48250DE萨尔茨韦格
48.6150013.53690DE蒂尔瑙
48.7258013.38190DE蒂特灵
48.7167013.41670DE维茨曼斯贝格
48.7333013.13330DE伊根斯巴赫
48.6697013.08030DE金钦格
48.7167013.06670DE温策尔
48.7000012.83330DE上珀灵
48.6833012.88330DE瓦莱尔芬格
48.7167013.20000DE奥塞尔恩策尔
48.6736013.29110DE艾夏福尔姆瓦尔德
48.7167013.26670DE湖畔埃京
48.6833013.11670DE霍夫基尔兴
48.6331013.18830DE多瑙河畔菲尔斯霍芬
48.6250013.22500DE温多夫 (巴伐利亚州)
48.6333012.85000DE艾兴多夫
48.4533313.42556DE羅特河 (因河支流)
48.4029213.44833airportATSchärding-Suben Airport (Schärding)
48.4500013.20000DE巴特格里斯巴赫
48.4606013.42030DE因河畔诺伊豪斯
48.5061013.44830DE因河畔诺伊堡
48.5333013.21670DE奥尔滕堡
48.4378013.33610DE罗特河畔鲁斯托夫
48.4333013.26670DE特滕魏斯
48.5500013.11670DE博伊特尔斯巴赫
48.5667013.10000DE艾登巴赫
48.5333013.06670DE埃格尔哈姆
48.4500013.08330DE巴特比恩巴赫
48.3167013.20000DE马尔兴
48.4039012.76420DE埃根费尔登
48.4000012.81670DE黑贝尔茨费尔登
48.4167012.90000DE波斯特明斯特尔
48.3292012.98720DE维蒂布罗伊特
48.3000013.15000DE埃灵
48.3167013.08330DE施图本贝格
48.3000012.78330DE埃尔巴赫
48.2950013.28220DE因河畔基希多夫
48.2936013.33390DE因河畔奥伯恩贝格附近圣格奥尔根
48.3500012.78330DE武尔曼斯奎克
48.3000012.83330DE蔡拉恩
48.3997213.31667DE波京
48.4000013.01670DE特里夫滕
48.4167012.91670DE普法尔基兴
48.2121913.34589airportATRied-Kirchheim Airport (Ried im Innkreis)
48.2306013.28060DE因河地区波灵
48.2650013.52390DE安德里希斯富特
48.2483013.45670DE奥罗尔茨明斯特
48.1569013.56030DE埃伯施旺
48.2411013.34470DE古尔滕
48.2097013.36110DE因河地区基希海姆
48.2644013.29470DE盖恩贝格
48.1833013.46670DE因克赖斯地区新霍芬
48.1736013.34500DE梅特马赫
48.1450013.40640DE洛恩斯堡
48.2089013.43640DE梅恩巴赫
48.1553013.48470DE帕蒂格哈姆
48.2383013.54780DE彼得斯基兴
48.1422013.48670DE普拉默特
48.1461013.46580DE席尔多恩
48.1819013.58060DE豪斯鲁克山麓圣马林基兴
48.1361013.42920DE瓦尔德策尔
48.2217013.38220DE维彭哈姆
48.2594013.41890DE森夫滕巴赫
48.2764013.46110DE乌策奈希
48.2636013.57360DE因河地区泰斯基兴
48.2319013.49780DE图默尔茨哈姆
48.2775013.37330DE魏尔巴赫 (奥地利)
48.2044013.58830DE盖尔斯贝格
48.3500013.30000DE巴特菲兴
48.3736013.12390DE克斯拉恩
48.3597013.20280DE罗塔尔明斯特尔
48.3425013.39780DE安铁森霍芬
48.3039013.36580DE默尔施旺
48.3180613.51556DE兰布勒希滕
48.3211013.33610DE因河畔奥伯恩贝格
48.3156013.43470DE因河地区奥尔特
48.2942013.44030DE因河地区圣马丁
48.3667013.56670DE安多夫
48.4167013.56670DE迪斯巴赫
48.3500013.48330DE埃格爾丁
48.3500013.50000DE迈尔霍夫
48.4333013.60000DE因河畔圣弗洛里安
48.3833013.45000DE谢尔丁附近圣马林基兴
48.4000013.60000DE锡格哈廷
48.4167013.43330DE苏本
48.4200013.53000DE普拉姆河畔陶夫基兴
48.3500013.26670DE基希哈姆 (巴伐利亚)
48.3386013.36140DE赖谢斯贝格
48.4500013.53330DE因克赖斯地区赖恩巴赫
48.1667012.83330DE布格豪森
48.1556013.11810DE黑尔普福-乌滕多夫
48.1644013.26970DE赫恩哈特
48.1444013.73640DE加斯波爾茨霍芬
48.1539013.63470DE格博尔茨基兴
47.9500012.83330DE基先舍灵
47.9167012.81670DE佩廷 (巴伐利亚州)
47.9667013.06670DE塞哈姆
47.9667013.06670DE萨尔斯堡附近贝恩多夫
47.9500012.95000DE格明
47.9667013.08330DE马特塞
47.9500013.00000DE豪恩斯山麓努斯多夫
47.9667012.93330DE兰普雷希茨豪森
47.9417012.94170DE歐本多夫
48.1306012.87780DE霍赫布格-阿赫
48.1317012.93920DE魏尔哈特吉根贝格
48.1333013.00830DE汉登贝格
48.1333013.21670DE玛丽亚施莫尔恩
48.1306013.08330DE恩格尔巴赫河畔皮舍尔斯多夫
48.1250013.01940DE菲尔曼斯巴赫河畔圣格奥尔根
48.1211113.28389DE林畔圣约翰
48.1189013.15690DE沙尔兴
48.1075013.67440DE豪斯鲁克山麓沃尔夫瑟格
48.1931012.87670DE于伯拉克恩
48.2000013.03333city17095.0AS因河畔布劳瑙
48.1908013.13530DE毛尔基兴
48.1942013.54440DE霍恩采尔
48.2000012.76670DE埃默廷
48.0050013.21778DE伦高
48.0167013.12780DE帕尔廷
48.0056013.08330DE格拉本湖畔佩尔旺
48.0072012.89560DE圣潘塔莱昂
48.0000013.00000DE艾青 (奥地利)
48.0236013.43140DE福尔纳赫
47.9836013.42330DE弗兰肯马克特
47.9972013.36690DE彭多夫
48.0194013.48330DE普法芬
48.0014013.61250DE蒂默尔卡姆
48.0475013.61330DE翁格纳赫
48.0031013.48530DE弗克拉马克特
47.9833012.93330DE比尔莫斯
48.0167013.01670DE多夫博伊埃恩
47.9833012.88330DE萨尔茨堡的圣格奥尔根
48.0631012.76690DE蒂特莫宁
48.0000012.81670DE弗里多尔芬
48.0783013.60000DE佩滕菲斯特山麓采尔
48.0000013.00000DE萨尔茨堡州
47.9094013.45030DE阿特高地区施特拉斯
47.9003013.57470DE阿特湖畔魏勒格
47.8586013.36280DE蒂夫格拉本
47.9478013.41670DE阿特高地区魏森基兴
47.8669013.12420DE奥伊根多夫
47.8667013.01670DE安特灵
47.8667013.06670DE埃利克斯豪森
47.9333013.06670DE滨湖上特鲁姆
47.9572013.19720DE克施滕多夫
47.9453013.22470DE瓦勒湖畔诺伊马克特
47.9500013.15000DE施莱多夫
47.9003013.31690DE沼地采尔
48.0967012.76190DE圣拉德贡德
48.0000012.86667countryDE奧地利
48.7000012.91670DE布赫霍芬
48.7167013.33330DE菲尔斯滕施泰因
48.6847013.72360DE松嫩
48.5736013.66720DE下格里斯巴赫
48.7000013.01670DE奥斯特霍芬 (巴伐利亚)
48.7333012.91670DE阿霍尔明
48.5667012.81670DE阿恩斯托夫
48.7389013.52310DE勒恩巴赫
48.5881013.08560DE阿尔德斯巴赫
48.7306013.60110DE瓦尔德基兴
48.5544013.63810DE奥伯恩采尔
48.5000012.91670DE迪特斯堡
48.5225013.31780DE菲尔斯滕采尔
48.5333012.95000DE约翰尼斯基兴
48.6467013.97250CZ米尔克雷斯地区艾根
48.5786014.03530米尔河畔哈斯拉赫
48.6944013.88610CZ霍赫菲希特山麓克拉弗尔
48.6589013.86810CZ尤尔巴赫 (奥地利)
48.5919014.03530CZ米尔地区利希特瑙
48.6183013.89470CZ米尔地区派尔施泰因
48.6058013.84280CZ科勒尔施拉格
48.6197014.03170CZ哈斯拉赫附近圣奥斯瓦尔德
48.6039013.94610CZ厄平
48.6289013.84750CZ内伯尔贝格
48.6372013.96860CZ施莱格尔 (奥地利)
48.7319013.83330DE波希米亚森林畔施瓦尔岑贝格
48.6756013.91220CZ乌尔里希斯贝格
48.5733013.99170上奥地利州罗尔巴赫
48.5258013.99580阿尔恩雷特
48.5406013.87140阿策斯贝格
48.5444014.05330奥贝格
48.5747014.00190罗巴赫附近贝格
48.5683014.10220林畔圣斯特凡
48.5289013.75610DE米尔地区诺伊施蒂夫特
48.5531013.77140DE上卡珀尔
48.5472013.90530萨莱恩斯巴赫
48.5500013.56670DE埃施滕贝格
48.5667013.51670DE弗赖贝格 (上奥地利州)
48.5333013.65000DE菲希滕施泰因
48.4861013.96890阿尔滕费尔登
48.5183013.91500赫尔比赫
48.4839013.81190DE米尔地区霍夫基兴
48.4842014.00190诺伊费尔登
48.4658013.88190下卡珀尔
48.4956013.89560米尔地区伦巴赫
48.5044013.82560DE米尔地区普法尔基兴
48.5183013.87440普茨莱因斯多夫
48.5028014.08670温贝格山麓圣彼得
48.4731014.04830米尔地区圣乌尔里希
48.4667013.46670DE布鲁嫩塔尔
48.5000013.73330DE多瑙河畔恩格尔哈茨采尔
48.4833013.73330DE圣阿埃吉迪
48.4833013.56670DE明茨基兴
48.5203013.49750DE沙登贝格
48.4819013.61110DE圣罗曼 (奥地利)
48.5086013.46030DE因河畔韦恩施泰因

Interaction