LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 21 November 2019 at 12:07 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
51.3457912.34822landmarkDE-SN红牛竞技场 (莱比锡)
51.3377812.38056landmarkDE-SN莱比锡布商大厦
51.3361112.37222landmarkDE-SN普莱森堡
51.3402812.38139landmarkDE-SN萊比錫歌劇院
51.3375012.38833landmarkDE-SN格拉西博物館
51.8660012.63800DE诸圣堂 (维滕贝格)
52.0000013.2000012世紀日食列表
51.8333312.25000city77394.0DE德绍
51.8333312.23333DE德绍-罗斯劳
51.9933013.07280DE于特博格
51.983619.811111DE法古斯工廠
51.8961111.04917landmarkDE-SN哈伯斯塔特主教座堂
51.9711011.47000DE萨克森-安哈尔特
51.9060010.42916DE戈斯拉尔
52.0667011.43330DE万茨莱本-伯尔德
51.1602812.79833riverDE-SN茨維考穆爾德河
51.1500010.50000DE模块:Location map/data/Germany
51.1602812.79833riverDE-SN弗賴貝格穆爾德河
51.1294413.05194DE喬保河
51.1269410.93056DE格拉河
51.1500010.50000DETemplate:Location map FRG and West Berlin
51.1500010.50000DE模块:Location map/data/Germany/doc
51.2500012.13333cityDETemplate:Infobox military conflict/testcases
51.4861111.96333landmarkDE-ST莫里茨堡 (哈雷)
51.4238912.23639airportDE莱比锡/哈雷机场
51.2838911.52000landmarkDE-ST內布拉星象盤
51.4081212.44346landmarkDE宝马汽车公司中央大楼
51.3608312.34222DE帕特河
51.2891711.16611DE維珀河
51.4825611.96806landmarkDE摯愛聖母市場教堂
51.4780611.98667railwaystationDE-ST哈勒火车总站
50.8058312.90528landmarkDE-SNVolkswagen-Motorenfertigung Chemnitz
50.7936112.48750landmarkDE-SNVolkswagen-Fahrzeugfertigung Mosel
50.9833011.31670DE古典魏玛
50.9797210.95806airportDE埃尔福特-魏玛机场
50.9801111.71117landmarkDE卡爾·史瓦西天文台
51.0083310.22917DE赫瑟爾河
50.9786111.03083landmarkDE克雷默橋
50.9278111.57927landmarkDE耶拿光學博物館
51.1047211.66861DE伊爾姆河 (圖林根州)
50.7955612.08917DE韋達河
50.6833311.32250DE施瓦察河
50.843339.984722DE烏爾斯特河
52.0000013.00000DEGermany
51.9027810.42583landmarkDE-NI戈斯拉爾皇宮
51.6477810.11750landmarkDE馬克斯·普朗克太陽系研究所
51.7872211.71833DE維珀河 (薩勒河支流)
51.7836110.50000mountainDE-NI布魯赫山
51.8302810.79500landmarkDE-ST韋尼格羅德城堡
51.8408311.77139DE-NN博德河
50.4333313.00000countryDECzech Republic
50.6106010.69310DE苏尔 (德国)
51.3300012.38000DE莱比锡
51.1167012.81670DE科尔迪茨
51.2175012.32420DE茨文考
51.1500011.81670DE瑙姆堡
50.8333012.91670开姆尼茨
50.8806012.08330DE格拉
50.9167010.19970DE马克苏尔
50.8342010.94640DE阿恩施塔特
50.9336012.70580DE佩尼西
50.6872010.91420DE伊尔默瑙
50.7189012.49610DE茨维考
50.7333012.38330DE韦尔道
50.6833011.26670DE巴特布兰肯堡
51.7917011.14720DE奎德林堡
51.533909.935600DE哥廷根
51.5603013.00560DE托尔高
51.7722010.20970DE巴登豪森
51.7625010.17920DE艾斯多夫
51.7867010.21310DE温德豪森
51.7639011.56190DE吉尔斯莱本
51.7547211.96861DE安哈尔特应用技术大学
51.7666711.86667city449.0沃尔斯多夫 (贝恩堡)
51.7833012.63330DE肯贝格
51.7917012.95560DE耶森
51.7538011.97670landmarkDE克滕宫
51.7830611.88306city949.0小帕施莱本
51.7720411.91088city412.0特里努姆
51.7833312.05000city719.0埃尔斯尼克
51.7666712.10000city401.0利伯斯多夫
51.7842911.92408city518.0察比茨
51.7666712.06667city347.0绍伊德
51.7511311.97790DE安哈尔特地区克滕
51.8166711.75000city6341.0DE寧堡 (薩克森-安哈爾特州)
51.8114010.23830DE巴特格伦德
51.8003010.18750DE吉特尔德
51.8000011.73330DE贝恩堡
51.7972011.61000DE居斯滕
51.7997011.66670DE伊尔伯施泰特
51.8005610.61722mountain1141.0DE布罗肯峰
51.8050010.33560DE克劳斯塔尔-采勒费尔德
51.8000012.00000DE奥斯特宁堡兰
51.8036012.40640DE奥拉宁鲍姆-沃利茨
51.7953010.96220DE布兰肯堡 (萨克森-安哈尔特)
51.7993011.76380DE富讷河
51.7981010.03500DE卡勒费尔德
51.8163912.83250DE施瓦策埃尔斯特河
51.7997212.03306city2169.0奥斯特宁堡
51.8166712.11667city247.0克劳
51.7997212.06667city481.0雷皮肖
51.8425012.42083landmarkDE德国世界遗产列表
51.8647212.65278landmarkDE德国世界遗产列表
51.3402812.37861landmarkDE-SN圣尼古拉教堂 (莱比锡)
51.3330612.36972landmarkDE-SN德意志帝国最高法院
51.3391712.37250landmarkDE-SN圣多马教堂 (莱比锡)
51.3452812.38222railwaystationDE-SN莱比锡火车总站
52.0333012.58330DE拉本斯泰因
51.8638912.65250DE路德之家
51.8671012.64840DE路德城维滕贝格
51.8833012.43330DE科斯维希 (萨克森-安哈尔特)
51.8833312.25000city13930.0罗斯劳
49.8694312.30557landmarkHK孤立岩石
50.0000012.43333countryDE捷克
50.2166712.90000cityCZ卡罗维发利
51.9000013.20000尼德雷尔弗莱明
51.8125013.22280舍讷瓦尔德
50.9747711.32949landmarkDE德国世界遗产列表
49.9444411.57861landmarkDE德国世界遗产列表
50.9500011.57500eventDE-TH耶拿會戰
51.988609.826900DE阿尔费尔德
52.0653010.00920DE巴特萨尔茨代特富特
51.950009.900000DE埃费罗德
51.933109.900000DE弗雷登
51.983109.966700DE哈尔巴尔恩森
52.049709.849700DE韦斯特费尔德
51.950009.800000DE德利格森
52.000309.936400DE阿登施泰特
51.816709.866700DE艾恩贝克
52.050009.900000DE锡贝瑟
52.049709.849700DE埃伯霍尔岑
52.013609.976100DE塞勒姆 (下萨克森)
51.983109.949700DE沃尔特斯豪森
51.9056410.42792DE聖庫斯瑪與達米安教堂
51.8350010.78530DE韦尼格罗德
52.0500010.53333city748.0韦拉布格多夫
52.0167010.61670DE霍恩堡 (下萨克森)
51.9667010.71670DE奥斯特维克
51.9667010.91670DE许镇
51.9000010.80000DE北哈茨
51.8667010.68330DE伊尔森堡
52.0667010.76610DE温尼希施泰特
52.0667010.68330DE黑德珀
52.0667010.83310DE盖文斯莱本
51.8035010.44730DE阿尔特瑙
51.8719010.02530DE巴特甘德斯海姆
51.857209.963300DE克赖恩森
51.919209.976900DE兰德韦尔
51.933109.933100DE温岑堡
51.9831010.05000DE诺伊霍夫
51.9500010.00000DE拉姆斯普林格
51.9381010.33500DE朗格尔斯海姆
52.0117010.13190DE博克讷姆
52.0667010.25000DE黑勒
51.7833310.56667landmarkDETemplate:Infobox protected area/doc
51.9000010.78330DE兰格尔恩
52.0242010.43390DE利本堡
51.8811010.56220DE巴特哈尔茨堡
51.9531010.56110DE菲嫩堡
52.0211010.30560DE瓦尔莫登
51.8361010.43500DE上哈茨山区舒伦贝格
51.8297010.28390DE维尔德曼
52.0667010.73310DE罗克卢姆
52.0667010.33310DE哈费尔拉
52.0331010.50000DE吉尔德
52.0667010.56670DE伯尔苏姆
52.0167010.53310DE施拉登
51.8931010.17830DE塞森
51.9900010.27110DE巴伦山麓卢特
51.9500010.21750DE哈豪森
52.0500010.27000DE塞尔德
51.9200012.78000DE察纳-埃尔斯特
51.9792013.00000DE下格斯多夫
51.9333011.21670DE格勒宁根
51.8667011.09310DE哈尔斯莱本
51.9281011.10810DE大昆施泰特
51.8667011.16670DE韦格莱本
51.9413011.30845DE克罗彭施泰特
51.8569011.28890DE塞尔克-奥厄
51.9675011.12080DE施瓦讷贝克
52.0167011.25000DE奥舍斯莱本
51.8586011.25220DE黑德斯莱本
51.8311011.20280DE迪特富特
52.0667011.08330DE阿姆格罗森布鲁赫
51.8958011.04670DE哈尔伯施塔特
51.9681012.08440DE采尔布斯特
52.0000011.52970DE叙尔策塔尔
51.9700011.65000DE伯尔德兰
52.0044011.72540DE舍内贝克
51.9667011.40000DE伯尔德-哈克尔
51.8500011.51670DE黑克林根
51.9500011.43330DE埃格尔恩
51.8667011.56670DE施塔斯富特
52.0667011.83330DE戈门
51.9500011.48330DE沃尔米斯莱本
51.9500011.55690DE博尔讷 (萨克森-安哈尔特)
51.9306011.49440DE伯尔德奥厄
51.8500012.05000DE易北河畔阿肯
52.0166711.75000city31038.0DE易北河畔舍讷贝克
51.9033311.77583city10874.0萨勒河畔卡尔伯
51.7652812.0233310000.0city275.0DE-STZehringen
51.7691712.0027810000.0city172.0DE-STPorst (Köthen)
49.8667010.78330DE瓦尔斯多夫
49.9000010.81670DE比施贝格
49.8917010.89170DE布赖滕居斯巴赫
49.9000011.00000DE利岑多夫
49.8667011.16670DE上弗兰肯地区海利根施塔特
49.9500010.86670DE凯默恩
49.9328010.95330DE梅默尔斯多夫
49.9767011.03390DE舍斯利茨
50.0156010.88690DE拉特尔斯多夫 (巴伐利亚州)
50.0175010.93080DE察普芬多夫
49.9667010.78330DE劳特尔
50.0306010.81670DE雷肯多夫
50.0000011.03330DE施塔德尔霍芬
50.0333011.13330DE瓦滕多夫
49.8700010.78220DE施特高拉
49.8806010.72940DE利斯贝格
49.9000010.70000DE普里森多夫
50.1167010.90000DE伊茨格伦德
50.1000010.96670DE巴特施塔弗尔施泰因
50.0667010.94970DE埃本斯费尔德
50.0167012.23330DE科内尔斯罗伊特
49.9667012.43330DE诺伊阿尔本罗伊特
50.0000012.30000DE瓦尔察森
49.9667012.06670DE瓦尔德尔斯霍夫
49.9667012.16670DE佩希布伦
49.9500011.90000DE布兰德
49.9500011.91670DE埃布纳特
50.0256011.39420DE图尔瑙
50.0167011.33330DE卡森多夫
49.9667011.30000DE翁塞斯
50.0011012.08630DE马尔克特雷德维茨
50.0167012.01670DE文西德尔
50.0167011.95000DE特勒斯陶
50.0167012.01670DE巴特亚历山大斯巴德
49.9833011.91670DE纳格尔
49.8667012.11670DE弗里登费尔斯
49.8833011.86670DE伊门罗伊特
49.8781012.33690DE蒂尔申罗伊特
49.8833011.90000DE库尔迈因
49.9333012.23330DE米特尔泰希
49.8667011.88330DE克姆纳特
49.9167011.96670DE诺伊索尔格
49.8500012.11670DE埃尔本多夫附近罗伊特
49.9167012.00000DE普伦罗伊特
49.9167012.16670DE维绍
49.8500011.33330DE魏申费尔德
49.8667011.76670DE施派歇尔斯多夫
49.8836011.22830DE奥夫塞斯
49.8833011.33330DE普兰肯费尔斯
49.9369011.29080DE霍尔费尔德
49.9167011.46670DE米斯特尔高
49.8903011.51030DE胡梅尔塔尔
49.8994011.53780DE格塞斯
49.9167011.51670DE米斯特尔巴赫 (德国)
49.8833011.71670DE赛博滕罗伊特
49.9217011.78670DE基兴平加滕
49.8914011.64470DE埃姆特曼斯贝格
49.9422011.72030DE魏登贝格
49.8592010.18560DE美因河畔诺尔德海姆
49.8667010.21670DE福尔卡
50.0478011.67220DE菲希特尔山区巴特贝内克
50.0525011.79610DE比绍夫斯格林
50.0953011.73970DE格夫雷斯
50.1000011.37920DE迈因洛伊斯
50.1081011.45560DE库尔恩巴赫
50.0939011.58420DE诺恩马克特
50.1064011.60640DE维尔斯贝格
50.1000011.51670DE克德尼茨
50.0667011.55000DE特雷布加斯特
50.0667011.21670DE魏斯迈因
50.1167012.00000DE马尔克特洛伊滕
50.0667011.96670DE勒斯劳
50.0667012.11670DE蒂尔斯海姆
50.1000012.08330DE蒂尔斯泰因
50.0667012.21670DE席尔恩丁
50.116709.900000DE哈默尔堡
50.5205612.88250DEMarkersbach Pumped Storage Power Plant
50.2322212.87139adm2ndDE卡羅維發利縣
50.2306012.87250DE卡罗维发利
50.5800013.00220安娜贝格-布赫霍尔茨
50.5167012.95000DE克罗滕多夫
50.6292013.11920大吕克斯瓦尔德
50.5997013.06890米尔德瑙
50.4192012.97080DE上维森塔尔
50.5322012.87140DE拉绍-马尔克尔斯巴赫
50.5167012.98330DE塞马塔尔
50.6167013.01670特尔马尔巴德维森巴德
50.6067012.94920塔嫩贝格
50.5408012.91250DE沙伊本贝格
50.5586012.95110施莱陶
49.8936110.87722landmarkDE-BY圣弥额尔教堂 (班贝格)
49.9444411.57861DE侯爵歌剧院
49.9008310.89944railwaystationDE-BY班贝格车站
49.8917010.89170DE班贝格
49.9481011.57830DE拜罗伊特
49.9650012.70100DE玛丽亚温泉市
49.8825012.33310DE蒂申罗伊特
50.0000012.06670DE马克特雷德维茨
49.9167010.81670DE上海德
50.2667010.96670DE科堡
50.2806010.99360DE德尔夫莱斯-埃斯巴赫
50.2200011.07060DE科堡附近埃伯斯多夫
50.1667010.93330DE大海拉特
50.2833011.06670DE勒登塔尔
50.2200010.99190DE下菲尔巴赫
50.2500010.86670DE魏特拉姆斯多夫
50.2167011.01670DE林区格鲁布
50.1933011.27280DE屈普斯
50.3047011.28360DE施托克海姆
50.2481011.20970DE米特维茨
50.1667011.11670DE米歇劳
50.1719011.20200DE罗达赫河畔雷德维茨
50.2806010.72530DE巴特科尔贝格-黑尔德堡
50.3167011.25000DE诺伊豪斯-席尔施尼茨
50.3167011.91670DE霍夫 (巴伐利亞州)
50.3167011.83330DE克迪茨
50.2667011.83330DE孔拉茨罗伊特
50.2625011.93330DE上科曹
50.2833012.05000DE雷格尼茨洛绍
50.3667011.93330DE特罗根 (德国)
50.3167012.01670DE加滕多夫
50.3903011.87190DE特彭
50.1667011.83330DE魏斯多夫
50.1500011.95000DE基兴拉米茨
50.4472012.05970DE魏施利茨
50.4052811.77361landmarkDE-BY德国9号高速公路
50.2833011.62080DE林山麓施瓦岑巴赫
50.3667011.65000DE巴特施泰本
50.3167011.58330DE格罗尔茨格林
50.2367711.71592DE黑尔姆布雷希茨
50.2000011.76670DE明希贝格
50.2851011.62410DE瓦尔德地区施瓦尔岑巴赫
50.1500011.70000DE施坦巴赫
50.3167011.75000DE塞尔比茨
50.3667011.71670DE伊西高
50.3667011.66670DE利希滕贝格 (巴伐利亚州)
50.2833011.80000DE洛伊波尔茨格林
50.2167011.55000DE普雷塞克
50.2000011.56670DE格拉芬格海希
50.1392011.57750DE库普弗贝格
50.1256011.55970DE路德维希绍尔加斯特
50.4500011.65000DE巴特洛本施泰因
50.4333011.75000DE比尔肯许格尔
50.4167011.75000DE波蒂加
50.4178011.68360DE哈拉 (德國地名)
50.4019011.70030DE布兰肯斯泰因
50.4047011.62000DE施莱格尔 (图林根州)
50.0500010.23330DE施韦因富特
50.0667010.80000DE伦特韦恩斯多夫
50.1000010.15000DE波彭豪森
50.1000010.43330DE里德巴赫
50.0950010.20940DE迪特尔布伦
50.0500010.31670DE绍农根
50.0667010.18310DE下韦尔恩
50.0833010.26670DE于希特尔豪森
50.1333010.06670DE拉姆斯塔尔
50.1500010.03330DE奥伊尔多夫
50.1333010.03330DE苏尔茨塔尔
50.1550010.43580DE艾德豪森
50.1333010.51670DE霍夫海姆
50.4000010.00000DE前13世紀日食列表
50.283309.800000DE巴特布吕克瑙
50.2667010.08330DE巴特博克莱特
50.274709.805000DE上莱希特尔斯巴赫
50.266709.866700DE雄德拉
50.316709.850000DE里登贝格
50.283109.900000DE格罗达
50.2992010.46670DE巴特柯尼希斯霍芬
50.3219010.21610DE萨勒河畔巴特诺伊施塔特
50.4000010.35000DE亨敦根
50.2667010.36670DE大巴多夫
50.3805010.10480DE布伦德河畔舍瑙
50.2833010.23330DE施特拉伦根
50.3714010.59890DE格莱先贝格
50.3833010.55000DE勒姆希尔德
50.3000010.63330DE贡佩尔茨豪森
49.916709.883300DE雷茨斯塔特
49.916709.800000DE希梅尔斯塔特
49.866709.900000DE金特尔斯莱本
49.866709.850000DE埃尔拉布伦
49.9830610.86806DE伊茨河
49.9833010.55000DE克内茨高
49.9667010.66670DE埃尔特曼
49.9833010.60000DE美因河畔桑德
50.0167010.60000DE美因河畔蔡尔
49.9833010.68330DE埃贝尔斯巴赫 (巴伐利亚州)
50.0167010.70000DE布赖特布伦
50.0167010.46670DE翁富尔特
50.0000010.16670DE贝格莱茵费尔德
50.0167010.26670DE森费尔德
49.9972010.24580DE施韦布海姆
49.9833010.10000DE韦尔内克
49.9500010.33330DE苏尔茨海姆
49.8833010.61670DE劳黑内布拉
49.9167010.23330DE科利茨海姆
49.9500010.13330DE魏戈尔斯豪森
49.8872010.31420DE弗兰肯温海姆
49.9000010.40000DE丁戈尔斯豪森
49.9000010.35000DE格罗尔茨霍芬
49.8667010.41670DE上施瓦尔察赫
49.9167010.16670DE维普费尔德
49.9167010.13330DE施万费尔德
49.8667010.33330DE吕尔斯费尔德
49.9000010.06670DE贝格特海姆
49.8833010.08330DE上普莱希费尔德
49.8833010.16670DE艾森海姆
49.8667010.13330DE普罗塞尔斯海姆
49.983309.816700DE奥伊森海姆
49.942209.859400DE廷根
50.0777812.37583adm2ndDE海布縣
50.1813912.63972adm2ndDE索洛洛夫縣
50.6167012.66670巴特施莱马
50.4956012.59750DE艾本斯托克
50.5831012.76670贝尔恩斯巴赫
50.6214012.73170勒斯尼茨
50.5036012.52360DE申海德
50.5453012.77920DE施瓦岑贝格
50.5500012.70000DE博考
50.6303012.81330茨韦尼茨
50.4831012.40000DE埃莱费尔德
50.5667012.36670DE伦根费尔德
50.5167012.41670DE罗德维施
50.4492012.36250DE格林巴赫
50.3500012.41670DE茨沃塔
50.3669012.46860DE克林根塔尔
50.6222012.37220DE海恩斯多尔费尔格伦德
50.5667012.50830DE克里尼茨贝格
50.5280012.11150landmarkDE-SN普劳恩
50.4950012.13830DE普劳恩
50.2000012.08330DE申瓦尔德
50.2819012.23470DE巴特埃尔斯特
50.6000012.16670DE埃尔斯特贝格
50.2167012.31670DE巴特布兰巴赫
50.6167012.26670DE米劳
50.3500012.16670DE艾希格特
50.3972012.10000DE伯森布伦
50.3500012.13330DE特里贝尔
50.4700012.22250DE托伊马
50.4347012.25420DE蒂尔佩尔斯多夫
50.4375012.30560DE韦尔达
50.5425012.30220DE特罗伊恩
50.466709.800000DE埃贝尔斯堡
50.4333010.13330DE上埃尔斯巴赫
50.4833010.18330DE诺尔德海姆福尔德尔伦
50.4667010.21670DE伦山前奥斯特海姆
50.4667010.16670DE松德海姆福尔德尔伦
50.5000010.25000DE维尔马尔斯
50.4500010.43000DE格拉布费尔德
50.5167010.05000DE比尔克斯
50.5167010.50000DE贝尔里特
50.5042010.61580DE特马尔
50.4167010.58330DE丁斯莱本
50.5333010.65000DE比绍夫罗德
50.5497010.63310DE格鲁布
50.4833010.63330DE格里梅尔斯豪森
50.5000010.65000DE克洛斯特尔费斯拉
50.5167010.65000DE伦费尔德
50.5333010.56670DE马里斯费尔德
50.4609010.59680DE桑克特贝尔恩哈尔德
50.5667010.56670DE施梅海姆
50.4500010.65000DE罗伊里特
50.4331010.50000DE韦斯滕费尔德
50.5211010.14530DE弗拉敦根
50.5575010.28500DE伦布利克
50.6000010.18330DE阿申豪森
50.5667010.15000DE埃尔本豪森
50.6167010.16670DE卡尔滕孙德海姆
50.5333010.15000DE梅尔佩尔斯
50.6000010.23310DE上卡茨
50.6000010.06670DE上魏德
50.6333010.25000DE奥埃普费尔斯豪森
50.6333010.41670DE梅策尔斯
50.6167010.31670DE梅梅尔斯
50.6331010.30000DE瓦恩斯
50.6331010.40000DE瓦尔巴赫
50.5331010.43310DE上马斯费尔德-格里门塔尔
50.5500010.41670DE迈宁根
50.6167010.43310DE乌滕多夫
50.5331010.41670DE翁特尔马斯费尔德
50.6000010.33330DE里佩尔斯豪森
50.5331010.36670DE叙尔茨费尔德
50.3333010.78330DE巴特罗达赫
50.5288010.76230DE桑克特基利安
50.4261010.72890DE希尔德布格豪森
50.5167010.75000DE施洛伊辛根
50.3997010.81670DE法伊尔斯多夫
50.5192010.79750DE纳黑塔尔-瓦尔道
50.4500010.96670DE萨森布伦
50.3833010.86670DE博克斯塔特
50.4167010.91670DE艾斯费尔德
50.4667010.85000DE奥恩伦德
50.5811010.85970DE弗劳恩瓦尔德
50.4083010.98060DE巴费尔德
50.5072211.00500DEGoldisthal Pumped Storage Station
50.5125010.99389landmarkDE-TH紐倫堡-埃爾福特高速鐵路
50.5828011.01060DE大布赖滕巴赫
50.6064011.01690DE吉莱尔斯多夫
50.5647010.96080DE阿尔滕费尔德

Next 500

Interaction