LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 20 October 2019 at 12:27 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
58.2005611.40583SEIslandsberg
58.2452811.69861city60.0SELövås, Orusts kommun
58.1516711.41667city111.0SEStocken
58.2677811.69222city100.0SESöbben
58.3216711.68444city171.0SEKristevik (västra delen) och del av Sund
58.3155611.42194city98.0SEKolleröd
58.2808311.69028city59.0SEGåre och Sörgraven
58.3233311.57806city120.0SEJordfall, Fossen och Myren
58.2208311.49917city57.0SEBua och Kila
58.2266711.62333city86.0SELerskall
58.3138911.59389city61.0SESörberget
58.2669411.61306city114.0SEEriksberg, Uddevalla kommun
58.2830611.71417city80.0SEStenshult
58.3105611.70194city119.0SESundsandvik
58.2513911.46472eduSEKlubbans biologiska station
58.2388911.71111city60.0SETimmerhult och Torp
58.2383311.64722city90.0SEDalby, Orusts kommun
58.1877811.49417city103.0SEMorlanda (småort)
58.2593011.70430waterbodySEMossevattnet (Torps socken, Bohuslän)
58.2923811.57595landmarkSEBokenäsets församling
58.2318011.69200waterbodySEBjörvattnet, Bohuslän
58.1998011.57740waterbodySERödsvatten, Bohuslän
58.3197211.52611city58.0SEAlsbäck
58.1530611.68556city68.0SEKlevedalen och Dammen
58.3250011.41028city153.0SESkalhamn
58.1791711.40222landmarkSEGullholmens landskommun
58.2369411.43750city67.0SEStockevik
58.2772211.43622landmarkSEGullmarsborg
58.2486111.48222city181.0SEEvensås
58.2783311.43111SEBadhusberget, Lysekil
58.2705611.41639landmarkSEStångehuvuds naturreservat
58.2694411.42278landmarkSEGullmarsvallen
58.2716911.43400landmarkSELysekils köping
58.2701311.43581landmarkSECurmans villor
58.2691711.43194landmarkSEHavets hus
58.2119711.41856landmarkSEGrundsunds kyrka
58.2683311.42861SEVikarvet
58.2119711.41856landmarkSESkaftö landskommun
58.2716711.43394landmarkSELysekils socken
58.2716911.43400landmarkSELysekils stad
58.2781411.43767eduSELysekils högre allmänna läroverk
58.1761111.47750city1005.0SEEllös
58.1473711.47938waterbodySEVassdals vatten
58.2318011.69199waterbodySEBjörvattnet, Bohuslän
58.2592611.70433waterbodySEMossevattnet (Torps socken, Bohuslän)
58.2333311.40833isleSEGåsö, Bohuslän
58.1757111.39613waterbodySEVadet, Bohuslän
58.2598011.40750isleSEFlatholmen, Lysekils kommun
58.1793611.40225landmarkSEGullholmens kyrka
58.1791711.40222landmarkSEGullholmens socken
58.1757111.39613waterbodySEVadet, Bohuslän
58.1741711.39833city85.0SEGullholmen
58.1936811.50767landmarkSEMorlanda församling
58.1936111.50750landmarkSEMorlanda landskommun
58.1473711.47938waterbodySEVassdals vatten
58.1830911.65611waterbodySERörtjärnet, Bohuslän
58.1616211.68957waterbodySE645605-125782
58.1830911.65611waterbodySERörtjärnet, Bohuslän
58.2414911.50634landmarkSEBåtsamlingarna på Bassholmen
58.2242211.51575landmarkSEFlatö kyrka
58.2258511.50633landmarkSEFlatön
58.1810611.54012waterbodySEHåltavatten
58.1948911.51653landmarkSEMorlanda säteri
58.1936811.50767landmarkSEMorlanda kyrka
58.1906211.62075landmarkSERöra kyrka
58.1591711.69897landmarkSEHogastenen
58.1905611.62056landmarkSERöra socken
58.2322211.66917citySEHenån
58.2318011.69199waterbodySEBjörvattnet, Bohuslän
58.2046111.56147waterbodySETorebosjön
58.1998311.57737waterbodySERödsvatten, Bohuslän
58.2226111.59584landmarkSEBrattås fornlämningsområde
58.1511111.59306landmarkSETegneby landskommun
58.2046111.56147waterbodySETorebosjön
58.1998311.57737waterbodySERödsvatten, Bohuslän
58.1511111.59306landmarkSETegneby socken
58.3203211.50740landmarkSEGullmarsskogens naturreservat
58.2414911.50634landmarkSEBåtsamlingarna på Bassholmen
58.2310011.54100isleSEÄngön
58.1810611.54012waterbodySEHåltavatten
58.2787711.52648waterbodySEEssvikevatten
58.2751611.53954waterbodySELövvikevatten
58.2469411.46639citySEÖstersidan
58.2420311.48122landmarkSEVägeröds naturreservat
58.2008311.47972SEMalö
58.2807011.45337waterbodySERotemyr
58.2831411.44863waterbodySETrötemyr
58.2807011.45337waterbodySERotemyr
58.2831411.44863waterbodySETrötemyr
58.3209711.46304landmarkSELyse kyrka
58.2477811.45639SECarl Wilhelmsons villa
58.2447411.45951landmarkSEFiskebäckskils kyrka
58.2447211.45944landmarkSESkaftö socken
58.2678011.45320isleSETova, Lysekils redd
58.3208311.46278landmarkSELyse socken
58.2963911.71278city210.0SEVindön
58.2670911.71024waterbodySELångmyrs vatten
58.2932611.57034landmarkSEBokenäs nya kyrka
58.2667011.66670isleSEKalvön, Uddevalla kommun
58.2486111.72194landmarkSETorps kyrka, Bohuslän
58.2483311.72194landmarkSETorps socken, Bohuslän
58.2522211.55194landmarkSEDragsmarks socken
58.2523611.55204landmarkSEDragsmarks kyrka
58.2922211.57583landmarkSEBokenäs socken
58.3167011.69080citySESund (olika betydelser)
58.2670911.71024waterbodySELångmyrs vatten
58.2592611.70433waterbodySEMossevattnet (Torps socken, Bohuslän)
58.1588911.65556landmarkSEHälsö-Johannes
58.1584711.64079city56.0SEHårleby
58.1736011.62903SEOrust
58.3151011.46827landmarkSETrälebergskiles naturreservat
58.3209711.46304landmarkSELyse församling
58.3208311.46278landmarkSELyse landskommun
58.3208311.46278landmarkSELyse distrikt
58.2447411.45951landmarkSEFiskebäckskils församling
58.2075011.45306city132.0SERågårdsvik
58.2382611.45443landmarkSEFiskebäckskils landskommun
58.2447211.45944landmarkSESkaftö distrikt
58.2383311.45444city262.0SEFiskebäckskil
58.2811111.45139citySELysekil
58.3052911.45299landmarkSELyse 117:1
58.2119711.41856landmarkSEGrundsunds församling
58.2375011.39000SEGåsöskärgårdens naturvårdsområde
58.1793611.40225landmarkSEGullholmens församling
58.2119411.41861landmarkSEGrundsunds landskommun
58.1791711.40222landmarkSEGullholmens distrikt
58.2795011.39080isleSEGulskären (öar)
58.2119711.41856landmarkSESkaftö församling
58.2227811.38971adm3rdSESkaftö (församling)
58.2338911.40833citySEGåsö, Lysekils kommun
58.2172211.42389city649.0SEGrundsund
58.2550011.50167SESkaftöbron
58.1881311.54440landmarkSEÄngöleden (färjeled)
58.1955811.48679landmarkSEMalöleden
58.2205811.54592landmarkSEKoljöns naturreservat
58.3027411.51984waterbodySEGullmarsleden
58.1936111.50750landmarkSEMorlanda distrikt
58.1858011.51445landmarkSEMorlanda Berga klev
58.2476211.51531landmarkSEKärlingesunds naturreservat
58.2388911.50000landmarkSEBassholmen
58.1960711.53000landmarkSEMorlanda naturreservat
58.1936111.50750landmarkSEMorlanda socken
58.2765911.52611landmarkSEDragsmark 19:1
58.3050711.49298landmarkSELyse 103:1
58.1651711.48716landmarkSEMorlanda 90:1
58.1953311.53390landmarkSESlottsberget Morlanda 211:1
58.1948611.51653landmarkSELista över slott och herrgårdar i Bohuslän
58.1948711.51649landmarkSELista över slott och herrgårdar i Bohuslän
58.2787711.52648waterbodySEEssvikevatten
58.2751611.53954waterbodySELövvikevatten
58.1905611.62056landmarkSERöra landskommun
58.1905611.62056landmarkSERöra distrikt
58.1906211.62075landmarkSERöra församling
58.1531011.68560citySEKlevedalen och Dammen
58.2333311.68333landmarkSEOrusts kommun
58.2102311.71808landmarkSEMyckleby 50:1
58.2349411.65634landmarkSERöra 5:1
58.2461311.62610landmarkSERöra 10:1
58.2260111.66190landmarkSERöra 16:1
58.2122811.62176landmarkSERöra 91:1
58.2089111.67019landmarkSERöra 92:1
58.1482311.71073landmarkSEBorrefjäll Stala 13:1
58.1844111.71692landmarkSEStala 92:1
58.1700611.66213landmarkSEStala 95:1
58.1831011.65610waterbodySERörtjärnet, Bohuslän
58.2497211.44528SEKristinebergs Marina Forskningsstation
58.2680611.43611SELysekil kallbadhus
58.2716711.43583SELysekilsposten
58.2716711.43394landmarkSELysekils församling
58.2694411.43500SELysekils badinrättning
58.2772611.43609SEGullmarsgymnasiet
58.2716711.43394landmarkSELysekils distrikt
58.2461711.43942landmarkSEGåseviks naturreservat
58.2333311.45000isleSESkaftölandet
58.2333311.45000city1445.0SESkaftölandet
58.2416711.43194SEGröderhamnsängen (naturvårdsområde)
58.2716711.43394landmarkSELysekils kyrka
58.2500011.43333SEGullmarn
58.2833311.43333landmarkSELysekils kommun
58.2733311.43861landmarkSEAnderssons kaj
58.2522211.55194landmarkSEDragsmarks landskommun
58.2523611.55204landmarkSEDragsmarks församling
58.2923811.57595landmarkSEBokenäs församling
58.2922211.57583landmarkSEBokenäs landskommun
58.1511111.59306landmarkSETegneby distrikt
58.2922211.57583landmarkSEBokenäs distrikt
58.2522211.55194landmarkSEDragsmarks distrikt
58.1512511.59319landmarkSETegneby församling
58.3066011.55307landmarkSESvartedalens naturreservat, Uddevalla kommun
58.2230611.58278city72.0SEKungsviken, Orusts kommun
58.2923811.57595landmarkSEBokenäs gamla kyrka
58.2518811.55125landmarkSEDragsmarks kloster
58.2660511.60342landmarkSEBokenäs 13:1
58.1962111.56562landmarkSEMorlanda 200:1
58.2014711.57071landmarkSEMorlanda 301:1
58.1512511.59319landmarkSETegneby kyrka
58.2486111.72194landmarkSETorps församling, Göteborgs stift
58.2480611.72194citySETorp, Orusts kommun
58.2991711.70028SEVindötunneln
58.3100011.69972city400.0SEKristevik och Sundsandvik
58.2483311.72194landmarkSETorps landskommun, Bohuslän
58.2483311.72194landmarkSETorps distrikt, Bohuslän
58.2688111.66193landmarkSEKalvöns naturreservat
58.3055611.69861landmarkSENötesundsbron

Interaction