LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 27 January 2020 at 12:00 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
56.2473122.06212eduRenavo pagrindinė mokykla
56.3484722.15158mountainLT-TEDapšių piliakalnis
56.2689722.07592mountainLT-TEVadagių piliakalnis
56.3600022.15800city50.0LT-TEDapšiai
56.2329722.07553mountainLT-TERenavo piliakalnis
56.2277822.05611landmarkRenavo dvaras
56.3323422.14174mountainLT-TEKukių kapinynas
56.3961922.04864mountainLT-TERitinės piliakalnis
56.5050021.81833Embutės pilis
56.3149221.85586mountainLT-KLGirdenių piliakalnis
56.4866721.78846mountainLTKrievukalnis
56.2902521.69774eduAleksandrijos pagrindinė mokykla
56.2478921.74258mountainLT-KLJedžiotų piliakalnis
56.3087821.72344mountainLT-KLKivylių piliakalnis
56.3077521.74811mountainLT-KLVeitelių piliakalnis
56.4108122.21608mountainLT-TEGriežės II piliakalnis
56.3994422.24219mountainLT-TELeckavos piliakalnis
56.4023122.22260mountainLT-TEGriežės kapinynas
56.2463921.67806mountainLT-KLApuolės piliakalnis
56.2702821.53180landmarkSkuodo evangelikų liuteronų bažnyčia
56.2731321.52550eduSkuodo Bartuvos progimnazija
56.2662221.52968eduSkuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija
56.2752821.66917landmarkTruikinų šaltinis
56.2330021.82200city196.0LT-KLNausėdai
56.3625021.86944waterbodyKalčių ežeras
56.2701921.52701landmarkSkuodo Švč. Trejybės bažnyčia
56.2881221.69305landmarkAleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia
56.2420321.50744mountainLT-KLKubiliškės piliakalnis
56.2289221.52483mountainLT-KLPuodkalių piliakalnis
56.2560621.61986mountainLT-KLUžluobės piliakalnis
56.4170022.11100city378.0LT-TEPikeliai
56.4153922.20194mountainLT-TEGriežės piliakalnis
56.3200022.13500city24.0LT-TERepšiai
56.3118322.25853mountainLT-TEJautakių piliakalnis
56.2310021.84700city27.0LT-KLMedsėdžiai
56.2312821.51359mountainLT-KLPuodkalių kapinynas
56.2286122.13056forestSedos giria
56.2327822.07722waterbodyRenavo HE tvenkinys
56.2278521.94931Vaičaičių Šv. Onos bažnyčia
56.2500021.94200city327.0LT-KLPašilė
56.2280021.87200city87.0LT-KLRaudoniai
56.2500022.06400city223.0LT-TEVadagiai
56.2280021.75000city9.0LT-KLDaktarai
56.2500021.80300city45.0LT-KLŠulpetriai
56.2390021.50800city10.0LT-KLKubiliškė
56.3357621.71225mountainLTAizvikių piliakalnis
56.3329821.71592mountainLTStraujeniekų piliakalnis
56.3454021.72658mountainLTDidždamos piliakalnis
56.3576021.60410mountainLTGramzdos piliakalnis
56.3596321.59719mountainLTGramzdos I piliakalnis
56.3170021.82200city6.0LT-KLUrboniškė
56.2986621.65560mountainLT-KLPakalniškių senosios kapinės
56.3009421.66583mountainLT-KLKlaišių kapinynas
56.4050021.88667Vainiaudos oro bazė
56.3616022.17350waterbodyVarduvos tvenkinys
56.3666721.60278city350.0LVGramzda
56.4180621.85556city1759.0LVVainiauda
56.3000022.08900city424.0LT-TEUkrinai
56.2780022.03100city207.0LT-TERačaliai
56.2810021.85000city950.0LT-KLYlakiai
56.4166721.56667city2167.0LVPriekulė (Latvija)
56.3627821.99417Dautarų pelkė
56.3470022.17800city168.0LT-TERuzgai
56.2810022.13700city56.0LT-TERačiai
56.4000022.07500city167.0LT-TERitinė
56.3140021.95000city82.0LT-KLMargininkai
56.2967121.75072mountainLT-KLVeitelių paminklas partizanams
56.2608421.93865mountainLT-KLGricaičių senosios kapinės
56.2626821.90175mountainLT-KLYlakaičių senosios kapinės
56.2781621.85754mountainLT-KLYlakių senosios kapinės
56.2763921.87304Ylakių koplyčia
56.2810621.84906landmarkYlakių evangelikų baptistų bažnyčia
56.2790121.85700landmarkYlakių Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
56.3080021.78100city240.0LT-KLGėsalai
56.2690021.88300city99.0LT-KLGedrimai
56.3060021.85800city126.0LT-KLGirdeniai
56.2890021.93100city83.0LT-KLViliotės Užpelkis
56.3030021.78900city9.0LT-KLDvaralis
56.2940021.79700city14.0LT-KLKalnėnai
56.2860021.94700city22.0LT-KLAugzeliai
56.2890021.78600city25.0LT-KLGintalaičiai
56.2720021.79200city47.0LT-KLGonaičiai
56.2690021.94200city31.0LT-KLGricaičiai
56.2610021.90800city21.0LT-KLYlakaičiai
56.2580021.83900city14.0LT-KLKadžiai
56.3110021.83900city8.0LT-KLKalvaičiai
56.3060021.82200city21.0LT-KLMilvydžiai
56.2530021.86900city1.0LT-KLPaluobė
56.2890021.82500city15.0LT-KLStripiniai
56.3286121.52806Kalėtų geležinkelio stotis
56.2670021.48900city157.0LT-KLKulai I
56.3720021.95000city19.0LT-KLStrėliškiai
56.2797821.62345mountainLT-KLGuntino II senosios kapinės
56.2737521.62071mountainLT-KLGuntino senosios kapinės
56.2675821.71204mountainLT-KLJedžiotų senovės gyvenvietė
56.2731721.72353mountainLT-KLKlauseikių senovės gyvenvietė
56.2825721.56430mountainLT-KLNarvydžių paminklas partizanams
56.2717821.54497mountainLT-KLSkuodo II senosios kapinės
56.2717521.54490mountainLT-KLSkuodo paminklas partizanei B. Pocienei
56.2803721.56503mountainLT-KLNarvydžių I senosios kapinės
56.2825021.56417LTNarvydžių (Skuodo) kapinės
56.2859321.74450mountainLT-KLKlauseikių paminklas partizanams Gramaliauskams
56.2557521.74294mountainLT-KLJedžiotų paminklas partizanams Vaitkams
56.2860021.69400city387.0LT-KLAleksandrija
56.2670021.65600city95.0LT-KLDaujotai
56.2890021.72200city122.0LT-KLKlauseikiai
56.2780021.68900city77.0LT-KLTruikinai
56.2810021.59200city331.0LT-KLDidieji Rūšupiai
56.2530021.49700city67.0LT-KLKulai II
56.2610021.58900city398.0LT-KLMažieji Rūšupiai
56.2610021.71400city39.0LT-KLJedžiotai
56.2560021.65800city16.0LT-KLŠarkė
56.2550021.56000city27.0LT-KLBūdvietė
56.2810021.63300city26.0LT-KLGuntinas
56.2810021.49700city34.0LT-KLGurstiškė
56.2560021.53100city40.0LT-KLSkuodo Priemiestis
56.2560021.60000city30.0LT-KLUžluobė
56.2493421.67512mountainLT-KLApuolės kapinynas
56.2383721.52046mountainLT-KLPuodkalių senosios kapinės
56.2470821.93781mountainLT-KLPašilės senosios kapinės
56.2436821.67948mountainLT-KLApuolės akmuo
56.2440021.65600city119.0LT-KLApuolė
56.2330021.71900city285.0LT-KLKaukolikai
56.2310021.78600city66.0LT-KLBaltrimai
56.2310021.98300city86.0LT-KLLuoba
56.2330021.53100city140.0LT-KLPuodkaliai
56.2310022.05800city82.0LT-TERenavas
56.2450022.04500city91.0LT-TESkėriai
56.2360022.22800city400.0LT-TEŠerkšnėnai
56.2330021.66400city7.0LT-KLJuknaičiai
56.2440021.73100city4.0LT-KLKnežė
56.2420021.76400city1.0LT-KLErkšva
56.2440021.88600city15.0LT-KLGailaičiai
56.2890022.24700city153.0LT-TEGeidžiai
56.2901322.25258landmarkGeidžių Šv. Onos koplyčia
56.2610022.16100city524.0LT-TEŽemalė
56.2955921.53183mountainLTKalėtų piliakalnis
56.2718721.54472mountainLT-KLSkuodo paminklas Skirmanto kuopos partizanams
56.2627821.50972waterbodySkuodo tvenkinys
56.2890021.50800city71.0LT-KLKanyzelis
56.2940021.55800city420.0LT-KLNarvydžiai
56.2920021.63900city61.0LT-KLPakalniškiai
56.3030021.71700city15.0LT-KLKivyliai
56.3080021.66900city35.0LT-KLKlaišiai
56.3000021.75000city14.0LT-KLVeiteliai
56.3110021.62200city33.0LT-KLTrūbakiai
56.3590022.25700city52.0LT-TEKušlėnai
56.3940022.23900city195.0LT-TELeckava
56.3020022.21500city50.0LT-TEJautakiai
56.3960522.23476landmarkLeckavos Šv. Lauryno bažnyčia
56.3110022.19700city426.0LT-TEBugeniai
56.3486021.82330waterbodyJuodkaičių ežeras
56.3390021.91900city76.0LT-KLDilbikiai
56.3580021.95300city63.0LT-KLSkliaustė
56.3190622.01221landmarkŽidikų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia
56.3350022.01600city64.0LT-TESenmiestė
56.3277121.99641landmarkŽidikų Šv. Onos koplyčia
56.3170021.80400city12.0LT-KLDetlaukė
56.3310021.80000city32.0LT-KLKerviai
56.3190021.78300city10.0LT-KLNuosamai
56.3220021.76100city27.0LT-KLViršilai
56.3440021.92500city15.0LT-KLBučiai
56.3500021.83100city5.0LT-KLJuodkaičiai
56.3380021.93400city1.0LT-KLPetraičiai
56.3420021.89400city4.0LT-KLRukiškė
56.3500021.87200city6.0LT-KLSkypstys
56.3170021.90800city20.0LT-KLVisgaudžiai
56.3250022.01400city440.0LT-TEŽidikai
56.4374421.47552mountainLTPaplakos piliakalnis
56.4006021.67122mountainLTGravos Sudmalių piliakalnis
56.4603121.61736mountainLTKerų piliakalnis
56.4642921.72237mountainLTSpingų piliakalnis
56.4748721.68774mountainLTAsytės piliakalnis
56.4440621.89678mountainLTBatos piliakalnis
56.5307121.90073mountainLTUpeniekų piliakalnis
56.5627021.91034mountainLTDzeldos piliakalnis
56.5594821.93729mountainLTNamdarų piliakalnis
56.5528621.94674mountainLTVormsatės piliakalnis
56.5914421.96630mountainLTImulių piliakalnis
56.3676021.64195mountainLTTreknių piliakalnis
56.3842921.69723mountainLTKaltės piliakalnis
56.3778921.88597mountainLTKalčių piliakalnis
56.3826521.84580mountainLTLankių piliakalnis
56.3666721.46667city742.0LVKalėtai
56.2080021.68100city6.0LT-KLDrupiai
56.2000021.70300city23.0LT-KLLaumaičiai
56.2147421.50885waterbodyKernų tvenkinys
56.1960021.51658mountainLT-KLBudrių akmuo su dubeniu
56.1996421.52166mountainLT-KLBudrių senovės žemdirbystės vieta
56.2116821.49670mountainLT-KLKernų paminklas partizanams
56.2110021.49400city91.0LT-KLKernai
56.2060021.53900city33.0LT-KLPlaušiniai
56.1970021.51100city7.0LT-KLBudriai
56.1970021.48900city17.0LT-KLŠakaliai
56.1970021.57800city132.0LT-KLKrakės
56.2220021.57500city48.0LT-KLTėveliai
56.2278021.62307Šablonas:Location map Skuodo rajono savivaldybė
56.2088921.66094mountainLT-KLErslos piliakalnis
56.2076021.66001mountainLT-KLErslos akmuo su dubeniu
56.2080021.65000city92.0LT-KLErsla
56.2000021.54700city144.0LT-KLUdraliai
56.2140021.55300city12.0LT-KLGaubės
56.2110022.19700city103.0LT-TESkuodiškiai
56.2158821.98327landmarkLuobos sentikių cerkvė
56.1975722.03925Grūstės koplyčia
56.2100022.03700city70.0LT-TEGrūstė
56.2110022.01100city14.0LT-KLGrūstė
56.2080021.98100city12.0LT-KLIvoniškė
56.1940021.72800city54.0LT-KLLyksūdė
56.2000021.78100city88.0LT-KLVabaliai
56.2028521.88140mountainLT-KLLaumių paminklas partizanams
56.2220021.92800city92.0LT-KLVaičaičiai
56.2080021.89400city4.0LT-KLGailiškiai
56.2190021.81100city32.0LT-KLTrumplaukė
56.2060021.79700city3.0LT-KLMalūkai
56.3739321.44862mountainLTPurmsatų piliakalnis
56.4513921.45333city94.0LVPaplaka
56.2230022.01100city32.0LT-TEButikiai
56.2250022.07700city16.0LT-TEDingailai
56.1970022.07500city29.0LT-TEDūmaičiai
56.4852822.09028city401.0LVNygrandas
56.2688921.52111LTSkuodo dvaras
56.2136121.65361waterbodyErslos tvenkinys
56.2775021.49583waterbodyGurstiškės tvenkinys
56.2416721.50333waterbodyKubiliškės I tvenkinys
56.2411121.49694waterbodyKubiliškės II tvenkinys
56.2269421.53083waterbodyPuodkalių tvenkinys
56.2696421.52160landmarkSkuodo Aleksandro Neviškio cerkvė
56.1947221.66861waterbodyRukų tvenkinys
56.2786121.67389waterbodyTruikinų tvenkinys
56.2310021.56100city53.0LT-KLVirbalai
56.2500021.67778landmarkApuolės kraštovaizdžio draustinis
56.2694421.52778city5429.0LT-KLSkuodas
56.4055621.52472city144.0LVPurmsatai
56.5002821.49861city190.0LVBunka
56.5408322.21417city420.0LVPampaliai
56.4752822.23194city193.0LVKareliai
56.3670022.20800city12.0LT-TEKuodžiai
56.3230022.21300city29.0LT-TELinksnakiai
56.3410022.20600city49.0LT-TEPumpurai
56.3280022.22600city12.0LT-TEZastaučiai
56.3650022.22200city5.0LT-TEKirkai
56.3780022.24000city14.0LT-TEMantvydai
56.3500022.25600city1.0LT-TEMiškėnai
56.2740022.15800city17.0LT-TEGudiškė
56.2590022.20900city22.0LT-TELėlaičiai
56.2080022.18000city40.0LT-TEPašerkšnė
56.1980022.14600city26.0LT-TERupėkiai
56.3810022.17300city5.0LT-TEJuodeikiai
56.3222222.20472waterbodyBugenių tvenkinys
56.2108322.18583waterbodyPašerkšnės tvenkinys
56.2722222.16528waterbodyRačių tvenkinys
56.2425022.22111waterbodyŠerkšnėnų tvenkinys
56.3738922.22444waterbodyKuodžių HE tvenkinys
56.2930022.22600cityLT-TEKiminiškė
56.3740022.15400city2.0LT-TEBučiškė
56.3670022.01800city28.0LT-TEDautarai
56.4200022.13100city3.0LT-TEGiniočiai
56.4150022.19400city7.0LT-TEGriežė
56.3870022.11000city44.0LT-TEJuodeikėliai
56.3710022.05300city5.0LT-TEKentaučiai
56.3580022.11900city38.0LT-TEKugiai
56.3730022.03100city26.0LT-TEParakalnis
56.3640022.04300city2.0LT-TEStrygalė
56.3430022.05200city2.0LT-TEŠeiriai
56.3213922.09889waterbodyBukančių tvenkinys
56.4136122.15694waterbodyJuodeikėlių I tvenkinys
56.3963922.12611waterbodyJuodeikėlių II tvenkinys
56.3255622.03806waterbodyObeliškių tvenkinys
56.4216722.10250waterbodyPikelių tvenkinys
56.4316722.13167waterbodyPikelių (Giniočių) tvenkinys
56.4184122.10918landmarkPikelių Švč. Trejybės bažnyčia
56.4436122.12750city567.0LVKalnai (Saldus)
56.3080022.15000city7.0LT-TELiūdėnai
56.2740022.11500city12.0LT-TEMantvydžiai
56.2580022.08800city12.0LT-TEMažaičiai
56.3030022.02700city12.0LT-TEAsteikiai
56.3230022.10000city23.0LT-TEBukančiai
56.2780022.06900city9.0LT-TEKražiškiai
56.3320022.13600city10.0LT-TEKukiai
56.3290022.02400city17.0LT-TELiūliškiai
56.3300022.04700city16.0LT-TEObeliškiai
56.3140022.02000city41.0LT-TEPaviliotė
56.2980022.05900city23.0LT-TEPocaičiai
56.3090022.04400city25.0LT-TESugaudžiai
56.3000022.10700city25.0LT-TESūdintai
56.2600022.03100city37.0LT-TEŠiliai
56.3060022.01000city5.0LT-TEViliotė
56.3014822.08897landmarkUkrinų pagrindinė mokykla
56.3005622.08861LTUkrinų Šv. Antano Paduviečio bažnyčia
56.2950022.09278waterbodyUkrinų tvenkinys
56.3580021.86400cityLT-KLKaltys
56.2963921.80528waterbodyBotanikos parko I tvenkinys
56.2941721.80667waterbodyBotanikos parko II tvenkinys
56.2919421.81167waterbodyKalnėnų tvenkinys
56.3063921.77083waterbodyGėsalų tvenkinys
56.3116721.77750waterbodyGėsalų I tvenkinys
56.3094421.77083waterbodyGėsalų II tvenkinys
56.2772221.77806waterbodyGonaičių tvenkinys
56.2688921.86917waterbodyYlakių tvenkinys
56.2844421.92806waterbodyUžpelkio tvenkinys
56.3044421.98500waterbodyMargininkų tvenkinys (Mažeikiai)
56.3390021.85800city290.0LT-KLVižančiai
56.3340021.95000city46.0LT-TEPetraičiai
56.2610022.02300city41.0LT-TETvaskučiai
56.3019421.94472waterbodyAugzelių tvenkinys
56.2080021.82200cityLT-KLBokiškė
56.2760021.99300cityLT-TEPakvistis
56.2170021.84200cityLT-KLRemezai
56.2519422.07972waterbodyVadagių tvenkinys
56.4100022.00100city1.0LT-TEPalūšė
56.4170022.05700cityLT-TEBataičiai
56.4130022.05300cityLT-TEMilteniai
56.3963922.05111waterbodyRitinės I tvenkinys
56.3947222.04806waterbodyRitinės II tvenkinys
56.4875021.89250city251.0LVVybiniai
56.5063921.81972city21.0LVEmbutė
56.3610021.92500cityLT-KLLiaudiškiai
56.4040022.02400cityLT-TELiepkalnė

Interaction