LocateCoord

The WMF Cloud/Tools Lab side is currently experiencing hardware issues
Locate articles in geographic region
Site:
Globe:
to latitude
to longitude
Last updated on 11 December 2019 at 07:07 UTC | database dumps | documentation
Lat Lon Dim Type Size Region Globe Name
38.0076323.42295[empty string]
38.0776222.63166[empty string]
38.1000022.58333[empty string]
38.4833322.58333[empty string]
38.4833322.50000[empty string]
38.6333322.58333[empty string]
38.0768122.63574Aristonautae
38.4818022.50140Athenian Treasury
38.8000022.53333Battle of Thermopylae in popular culture
38.8000022.53330Battle of Thermopylae (191 BC)
38.4833022.58330Battle of Arachova
38.8053022.56280Battle of Thermopylae (279 BC)
38.8052822.56278Battle of Thermopylae (254)
38.7966122.53671eventBattle of Thermopylae
38.5150022.52056Corycian Cave
38.0092022.73870Athens Airport–Kiato railway
38.2500022.98333[empty string]
38.3500022.91667[empty string]
38.3500022.78333[empty string]
38.4000022.71667[empty string]
38.4000022.93333[empty string]
38.2166723.00000waterbodyAlkyonides Gulf
38.3636122.69000landmarkAluminium of Greece
38.1966723.05333cityGR-HAlyki, Boeotia
38.4828822.93328Arne (Boeotia)
38.3270323.07425Ascra
38.5128523.03448Aspledon
38.6500023.00000cityGR-HAtalanti
38.3500022.96667Battle of Coronea (394 BC)
38.3500022.96667Battle of Coronea (447 BC)
38.5010022.86400eventGRBattle of Chaeronea (86 BC)
38.4800022.98000eventGRBattle of Orchomenus
38.3791723.08778eventGRBattle of Haliartus
38.3500022.96667Battle of Chaeronea (338 BC)
38.5342022.95773Battle of Tegyra
38.4166723.08333city117920.0GR-HBoeotia
38.2800022.81000Bulis (Phocis)
38.3926122.95690Coroneia (Boeotia)
38.0413523.54295[empty string]
38.0666723.58333[empty string]
38.0666723.50000[empty string]
38.0833323.51667[empty string]
38.0600023.51000eventGR1999 Athens earthquake
38.0407023.53760landmarkGRArchaeological Museum of Eleusis
38.0323023.59840landmarkGRAspropyrgos Refinery
38.0809023.60420railwaystationGRAspropyrgos railway station
38.0666723.58333cityGR-IAspropyrgos
38.0833323.50000GRAttica
38.0477623.55746Coprus
38.0975123.58960Cothocidae
38.2333323.21667[empty string]
38.3166723.18333[empty string]
38.3250023.31889[empty string]
38.3000023.15000[empty string]
38.4500023.21667[empty string]
38.3236123.31778Archaeological Museum of Thebes
38.2646623.17428eventGRBattle of Leuctra
38.3194023.31670Cadmea
38.1841723.24917mountainCithaeron
38.4931323.16077Copae
38.0166722.75000[empty string]
38.0166722.73333[empty string]
38.0333322.95000[empty string]
38.0666723.00000countryGreece
38.1200023.07000Alkyonides Gulf
38.3666723.10000[empty string]
38.4350022.87389[empty string]
38.5000022.98333[empty string]
38.6511122.99917[empty string]
38.7166723.05000[empty string]
38.6500023.080001894 Atalanti earthquakes
38.7500023.00000countryGreece
38.5802822.91500landmarkAbae
38.4515323.21954Acraephia (Boeotia)
38.5068722.88273cityGR-HAkontio
38.4500023.21667cityGR-HAkraifnio
38.4500023.21667cityGR-HAkraifnia
38.3852623.00169Alalcomenae (Boeotia)
38.4100022.98600Alalkomenes, Boeotia
38.3716723.10500cityGR-HAliartos
38.4284522.66763Ambrysus (Phocis)
38.5833322.66667cityGR-HAmfikleia-Elateia
38.3833322.63333cityGR-HAntikyra
38.4833322.58333cityGR-HArachova
38.4830622.50556landmarkGR-07Castalian Spring
38.4322223.24528waterbodyGR-14Cephissus (Boeotia)
38.5166722.85000cityGR-HChaeronea
38.7333323.48333[empty string]
38.5860023.55500Aegae (Euboea)
38.8600023.39900Agia Anna, Euboea
38.3717723.60486railwaystationGRAgios Georgios railway station
38.4985823.44883Anthedon (Boeotia)
38.4833323.45000cityGR-HAnthidona
38.4627023.58620railwaystationGRChalcis railway station
38.4666723.60000cityGR-HChalcis
38.6333322.76667[empty string]
38.6000022.71667[empty string]
38.7784422.78573[empty string]
38.8000022.71667[empty string]
38.8000022.70000[empty string]
38.8919422.72417cityGR-HAchinos, Phthiotis
38.8877822.80833GR-06Achladi
38.8000022.70000cityGR-HAgios Serafim
38.7500022.86667cityGR-HAgios Konstantinos, Phthiotis
38.8808322.78889Alope (Thessaly)
38.8833323.00000waterbodyMediterranean Sea
38.8591923.04553Aedepsus
38.8666723.05000cityGR-HAidipsos
38.8460022.97600Athenae Diades
38.8166722.65000[empty string]
38.8700022.62000426 BC Malian Gulf tsunami
38.7200022.54000Achaea (Roman province)
38.6333322.58333cityGR-HAmfikleia
38.6586022.59480railwaystationGRAmfikleia railway station
38.6424022.58130Amphicleia
38.7959022.51032Anthela (Thessaly)
38.2814023.58823[empty string]
38.3500023.58333[empty string]
38.3500023.48333[empty string]
38.3000023.50000[empty string]
38.4636123.59944[empty string]
38.4833323.45000[empty string]
38.4000023.61667[empty string]
38.4000023.60000[empty string]
38.2666723.58333cityGR-HAgios Thomas, Boeotia
38.4333023.59220Aulis (ancient Greece)
38.4000023.60000cityGR-HAvlida
38.4045023.60403railwaystationGRAvlida railway station
38.4334523.59252landmarkGRTemple of Artemis at Aulis
38.1666723.33333[empty string]
38.2166723.31667[empty string]
38.1475023.22861landmarkAigosthena
38.2100023.29000eventGRBattle of Plataea
38.5666723.28333[empty string]
38.5666723.21667[empty string]
38.6166723.23333[empty string]
38.6166723.11667[empty string]
38.6000023.55000[empty string]
38.7666723.31667[empty string]
38.8166723.23333[empty string]
38.8000023.48333[empty string]
38.6750023.09600isleGRAtalanti Island
38.1146023.41440railwaystationGRAvlona railway station
38.7000022.70000city547390.0GRCentral Greece (region)
38.5987023.00080mountainChlomo
38.7369422.84750Cnemis
38.7850022.82400Cnemides
38.5937523.08241Corseia
38.6733523.06339Calliarus
38.8343023.47750Cerinthus (Euboea)
38.6583023.18960Halae
38.4627023.58620railwaystationGRDílesi railway station
38.2333323.41667cityGR-HDafni, Boeotia
38.2166723.50000cityGR-HDervenochoria
38.3021423.50411Eilesium
38.0830823.53271Elaeus (Attica)
38.3556423.47983Eleon
38.0333323.53333cityGR-IEleusis
38.8362023.41630Greek National Road 77
38.7613023.42002Hellenic Force in Cyprus
38.4627823.58944landmarkGREuripus Strait
38.4450023.59090landmarkGREuripus Bridge
38.1794423.37583landmarkEleutherae
38.2357023.40357Erythrae (Boeotia)
38.3918123.39693Glisas
38.5500023.50000GRGulf of Euboea
38.3883523.48669Harma (Boeotia)
38.0368123.58542Hellenic Coast Guard
38.0702823.56556Hellenic Navy
38.4568223.56479Hyria (Boeotia)
38.2224023.34050Hysiae (Boeotia)
38.7234023.06220Cynus
38.5856923.04496Cyrtones
38.7166723.05000cityGR-HDafnousia
38.5833322.93333cityGR-HExarchos, Phthiotis
38.8808823.07747landmarkDE-BBFree and Real
38.0210023.1352015000.0mountainGeraneia
38.3798223.08842Haliartus
38.5575623.10330Hyettus (Boeotia)
38.7140222.48871Cytinium
38.7050722.54128Drymaea
38.7564622.85753landmarkDaphnus
38.5066522.72926Daulis
38.5166722.73333cityGR-HDavleia
38.0310022.71100Diminio, Corinthia
38.8509022.87310Dion (Thessaly)
38.4333322.66667cityGRDistomo massacre
38.4333322.66667cityGR-HDistomo
38.4333322.66667cityGR-HDistomo-Arachova-Antikyra
38.8509022.87310Dium (Euboea)
38.8957522.72539Echinus (Thessaly)
38.8833322.78333cityGR-HEchinaioi
38.6333322.76667cityGR-HElateia
38.0152022.74860riverElissonas (Corinthia)
38.0600022.65200Geliniatika
38.0280622.85250landmarkHeraion of Perachora
38.3140022.90000Hippotae
38.4000022.75000landmarkGRHosios Loukas
38.5963522.90523Hyampolis
38.4801322.49993landmarkGRDelphi Archaeological Museum
38.4797222.49389cityGRDelphi (modern town)
38.4823022.50130landmarkGRDelphi
38.4801622.50789landmarkGRDelphi
38.4166722.53333cityGR-HDesfina
38.5937722.49481cityGR-HEptalofos, Phocis
38.6340022.52700Erochus
38.1010022.56670riverFonissa
38.2000022.50000waterbodyGulf of Corinth
38.2080923.11028Creusis
38.7666723.31667cityGR-HElymnioi
38.2166723.31667cityGR-IErythres
38.2692623.20482500.0GREutresis (Boeotia)
38.4833323.18222Gla
38.4588523.31761Hyle (Boeotia)
38.4813922.49611landmarkGRArchaeological Site of Delphi
38.4800022.50000Archeological site of Delphi
38.4830022.48700Park of Sculpture of the European Cultural Centre of Delphi
38.4826722.49805Pythian Games
38.0665822.65664Sykia, Corinthia
38.0370022.66300Thalero
38.1491722.56861landmarkUser:Ronnlund/sandbox
38.0666722.63333cityGR-JXylokastro
38.0666722.63333cityGR-JXylokastro-Evrostina
38.4000022.70000cityGR-HSteiri
38.3850022.75700Stiris
38.5342022.95773Tegyra
38.2597222.96835Thisbe (Boeotia)
38.2666722.96667cityGR-HThisvi
38.3710622.99454Tilphossium
38.3710622.99454Tilphossaeum
38.4550022.79667cityGR-HTsoukalades, Boeotia
38.6333322.76667User:Ryanmhorne/pleiades List
38.5710022.78400cityGRVasilika, Boeotia
38.6500022.86667cityGR-HZeli
38.4821322.5018732.0landmarkGRStoa of the Athenians
38.4801522.50838landmarkGRTemple of Athena Pronaia
38.4802522.50765landmarkGRTemple of Athena Pronaia
38.4822222.50111landmarkTemple of Apollo (Delphi)
38.4801622.50792landmarkTholos of Delphi
38.5833322.66667cityGR-HTithorea
38.5834422.66931Tithorea (Phocis)
38.6084022.71850railwaystationGRTithorea railway station
38.6751722.58105Tithronium
38.5579022.69780Troneia
38.4812622.50169landmarkGRUser:Odysses/Sandbox/Acropolis
38.4801722.50789landmarkGRUser:Odysses/Sandbox/Acropolis
38.4833322.50000cityGR-HUser:Odysses/Sandbox/Acropolis
38.4830622.50556User:Ryanmhorne/pleiades List
38.4833322.50000User:Ryanmhorne/pleiades List
38.6292022.76440User:Ryanmhorne/pleiades List
38.7200022.54000User:Ryanmhorne/pleiades List
38.6377822.58917User:Ryanmhorne/pleiades List
38.4801622.50792landmarkUser:Bahnmoeller/Tholos von Delphi
38.8638922.57639riverSpercheios
38.8000022.53333eventGRTalk:Battle of Thermopylae/Archive 6
38.7529022.61550Tarphe
38.8052822.56278landmarkGRThermopylae
38.7758422.72573Thronium (Locris)
38.8922222.72333User:Ryanmhorne/pleiades List
38.8954722.72621User:Ryanmhorne/pleiades List
38.3500022.78333cityGR-HKyriaki
38.5863923.03917cityGRKyrtoni
38.4500023.05000waterbodyGRLake Copais
38.4000023.26667waterbodyGRLake Yliki
38.5666723.28333cityGR-HLarymna
38.6670022.67100Ledon
38.2544423.18222cityGRLefktra
38.3000023.16667cityGR-HLeontari, Boeotia
38.4831022.50110Lesche of the Knidians
38.7369422.54472mountainGRKallidromo
38.6520022.52270riverKanianitis
38.4812622.50169landmarkGRKastri, Phocis
38.6000022.71667cityGR-HKato Tithorea
38.7833322.78333cityGR-HKamena Vourla
38.0092022.73870railwaystationGRKiato railway station
38.0116722.74667cityGR-JKiato
38.4784323.38968Isus (Boeotia)
38.7370723.48994cityJohn the Russian
38.3833323.60000cityGR-HKalochori-Panteichi
38.3896523.59281railwaystationGRKalochori-Pantichi railway station
38.6990023.43500mountainKantili
38.8000023.51667cityGR-HKireas
38.7959822.53905Kolonos Hill
38.6341722.88500cityGRKalapodi
38.6750023.09600isleGRKavalliani
38.3500022.96667cityGR-HKoroneia, Boeotia
38.3436522.94118landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3427822.94706landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.6268722.50592Lilaea (Phocis)
38.6699122.54436railwaystationGRLilaia railway station
38.4824622.50059landmarkGRTheatre at Delphi
38.4824122.50145landmarkGRTemple of Apollo, Delphi
38.4824122.50145landmarkGRThe Tholos of Athena, Delphi
38.4823822.50166landmarkGRMonument of Aemilius Paullus
38.4812522.50587landmarkGRPalaestra at Delphi
38.6333322.51667cityGR-HParnassos (municipality)
38.6400022.53167cityGR-HPolydrosos
38.4816022.50140Siphnian Treasury
38.8205022.81770isleGRLichades
38.3527822.82250mountainMount Helicon
38.5002522.82446mountainGR-0Mount Thourion
38.2808022.55390railwaystationGRLivadia railway station
38.5500022.59000landmarkGRParnassos Ski Centre
38.0446022.53840Pellene
38.7666723.31667cityGR-HLimni, Euboea
38.0072223.42889GRArmy camp of Megalo Pefko
38.7983323.47833cityGR-HMantoudi
38.7666723.31667cityGR-HMantoudi-Limni-Agia Anna
38.4650023.48700mountainMessapio
38.8666723.40000cityGR-HNileas
38.7640023.42900Spathari
38.8500022.86667cityGR-HLichada
38.3363222.87334landmarkKaliva Viotias Wind Turbine
38.3350022.87491landmarkKaliva Viotias Wind Turbine
38.3338722.87648landmarkKaliva Viotias Wind Turbine
38.3335122.86921landmarkKaliva Viotias Wind Turbine
38.4333322.86667cityGR-HLivadeia
38.4499222.72445landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4487822.72409landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4467322.72441landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4489522.73215landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4472422.73280landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4445622.73309landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4403522.73179landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4415422.74296landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4432122.74085landmarkSkopies Viotias Wind Turbine
38.4000022.75000landmarkGRMonasteries of Daphni, Hosios Loukas and Nea Moni of Chios
38.3947222.74667Hosios Loukas
38.4747822.74069Phlygonium
38.3675422.68270Medeon (Phocis)
38.7166723.05000cityGR-HLivanates
38.6500023.00000cityGR-HLokroi (municipality)
38.3515123.03774Ocalea (town)
38.0390023.04500Oenoe (Corinthia)
38.6290023.05010Oeum (Locris)
38.6520022.99200Opus, Greece
38.4833322.98333cityGR-HOrchomenus (Boeotia)
38.0200022.98800Pisia
38.5155623.03444Pyrgos, Boeotia
38.1899823.05288Siphae
38.4359022.88284landmarkLevadia Municipal Stadium
38.3219622.91430landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3204122.91951landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3199422.92226landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3169922.93033landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3164722.93387landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.3152422.93721landmarkPerdikovouni Viotias Wind Turbine
38.2362422.94987landmarkThisvi Power station
38.0333322.95000cityGR-JPerachora
38.4510622.72396landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4558822.71957landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4538922.72021landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.4553722.72204landmarkAsprochomata Viotias Wind Turbine
38.8000022.65000cityGR-HMolos
38.4611122.64139Mount Cirphis
38.7144022.71050Narycus
38.3883322.65333cityGR-HParalia Distomou
38.6265222.67160Pedieis
38.8030022.65690Scarphe
38.5642123.29320landmarkLarco Larymna Chimney
38.5660023.28800Lower Larymna
38.6166723.23333cityGR-HMalesina
38.8459023.28200landmarkGRMonastery of Saint David the Elder
38.6666723.25000North Euboean Gulf
38.8666722.63333waterbodyGRMalian Gulf
38.7500022.61667cityGR-HMendenitsa
38.5358322.62417mountainMount Parnassus
38.8048022.59710Nicaea (Locris)
38.7833322.78333cityGR-HMolos-Agios Konstantinos
38.4955122.79418Panopeus
38.5540022.80600Parapotamii
38.5633322.75333cityGR-HParori, Boeotia
38.3864023.16723Medeon (Boeotia)
38.4760523.10579Olmones
38.3648623.14696landmarkOnchestos
38.3711223.05750cityGR-HPetra, Boeotia
38.2933323.15111landmarkGRThespiae
38.3000023.15000cityGR-HThespies
38.2500023.06667cityGR-HXironomi
38.2542223.18095Leuctra
38.5666723.21667cityGR-HMartino, Phthiotis
38.8169023.22430Orobiae
38.0834023.18840Pagae
38.2646623.17428Talk:Battle of Leuctra
38.8650023.18800mountainTelethrio
38.3166723.18333cityGR-HVagia
38.0638923.55583airportGREleusis air base
38.1622823.57531landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1620123.57786landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1604123.58035landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1590223.58217landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.0244023.48920MS Mediterranean Sky
38.0833323.51667cityGR-IMagoula, Attica
38.0666723.50000cityGR-IMandra
38.0666723.48333cityGR-IMandra-Eidyllia
38.1680023.44900Oenoe (Attica)
38.1841023.50590Panactum
38.1666723.55000cityGR-HStefani, Boeotia
38.0408023.53860Telesterion
38.0780023.5830030000.0landmarkGRThriasian Plain
38.1477623.52432User:Ryanmhorne/pleiades List
38.0441323.54150User:Ryanmhorne/pleiades List
38.0413923.54528User:Ryanmhorne/pleiades List
38.0333323.53333city160927.0GR-IWest Attica
38.0545023.59230Thria (Attica)
38.0100023.60000cityGR-ISkaramagas
38.4627023.58620railwaystationGROinoi–Chalcis railway
38.5666723.21667cityGR-HOpountia
38.4811123.32778mountainGRPtoion
38.4796023.51600Salganeus
38.4666723.26667Siege of Negroponte (1470)
38.5305623.26778Upper Larymna
38.1583923.58984landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1593123.59230landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1602423.59462landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1611423.59707landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1623123.59935landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1628923.60194landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1578223.58461landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1579523.58717landmarkKrekeza Viotias Wind Turbine
38.1666723.40000cityGR-IOinoi
38.1160523.21930Panormus (Megaris)
38.1990023.37800mountainPastra (mountain)
38.1090023.33500mountainPateras (mountain)
38.2333323.21667cityGR-HPlataies
38.2199923.27385landmarkGRPlataea
38.2166723.50000cityGR-HPyli, Boeotia
38.2166723.55000cityGR-HSkourta
38.1473923.22856User:Ryanmhorne/pleiades List
38.1475523.22859User:Ryanmhorne/pleiades List
38.1666723.33333cityGR-IVilia
38.2144123.47043Zoodochos Pigi Church, Dervenosalesi
38.3397223.56444airportGRTanagra air base
38.3224023.60950railwaystationGROinoi railway station
38.3166723.61667cityGR-HOinoi, Boeotia
38.3224023.60950railwaystationGROinoi–Chalcis railway
38.2999023.31160Potniae
38.3177223.40325Scolus (Boeotia)
38.3398523.56496airportTanagra Air Base
38.3166723.53333cityGR-HTanagra
38.3166723.31667cityGR-HThebes, Greece
38.3296023.31840railwaystationGRThebes railway station
38.3183023.25520User:Ryanmhorne/pleiades List
38.4158023.54585Mycalessus
38.4439623.41212Peteon
38.3998123.41239Sagmatas
38.3500023.58333cityGR-HSchimatari
38.4274023.36209Schoenus (Boeotia)
38.3633023.39300Teumessus
38.4000023.60000cityGR-HVathy, Euboea
38.3833323.40000cityGRYpato

Interaction